අපොස්තලික මාධ්‍ය ජාලයෙන් තවත් විප්ලවීය හඳුන්වා දීමක් – අපොස්තලික ගුවන් විදුලිය

 

‛‛ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ විසින්, අති උත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමාණන්ව ‛‛අපොස්තුළුවරය’’ට තෝරා ගත්තේ ඇයි? එයට හේතුව ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපොස්තුළුවරුන්ට පවසා ඇති සියල්ල, ලොව සැමට උගැන්වීමටයි. ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මෙලොවින් පිටත්ව යාමට කලින් අපොස්තුළු තුමන්ලාට ප්‍රකාශ කරනු ලැබුවේ, ‛‛මා ඔබට අණ කළ සියල්ල රක්ෂා කරන්න ඔවුන්ට (සකල ජාතීන්ට) උගන්වන්න’’ (මතෙව් 28/20) යනුවෙනුයි.

 

මේ මහා වගකීම සමග බැඳී සිටින ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළු තුමාණන්ගේ ඒ මහා වගකීම ඉටුකිරීම පිණිස නව තොරතුරු තාක්ෂණය ඔස්සේ උන්වහන්සේට සහය වන අපොස්තලික මාධ්‍ය ජාලය සිය සේවාවන් වඩාත් පුළුල් කරමින්, තවත් විප්ලවීය හඳුන්වාදීමක් ලෙස අපොස්තලික ගුවන් විදුලිය ලඟදීම පෙරමුණ ගනු ලබනවා’’

 

අපොස්තලික මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂක සහ අපොස්තලික ගුවන් විදුලි අධ්‍යක්ෂක මනෝජ් චින්තක මහතා මේ අදහස් පලකරනු ලැබුවේ 2014 මාර්තු 9 වෙනි ඉරිදා අපොස්තලික ගුවන් විදුලි සම්ප්‍රේෂණ කුළුණ ඉහළට ඔසවනු ලැබූ අවස්ථාවේදීයි. කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථාන භූමියේ අපොස්තලික ගුවන් විදුලි විකාශණ අංක 2 මැදිරියේ වහල මුදුනත මෙම සම්ප්‍රේෂණ කුළුණ සවිකර තිබෙනවා.

 

ලොව ඉතාමත්ම නවීන ගුවන් විදුලි තාක්ෂණ උපකරණ යොදා ලඟදීම ආරම්භ වීමට නියමිත අපොස්තලික ගුවන් විදුලියේ, තාක්ෂණික නිලධාරීන් පිරිස විසින් මෙම සම්ප්‍රේෂණ කුළුණ සවිකිරීමේ කටයුතු කරනු ලැබුවා.

 

අපොස්තලික මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සහ අපොස්තලික ගුවන් විදුලි වැඩසටහන් නිෂ්පාදක සශික විෂාන් මහතා මෙලෙස පැවසුවා, ‛‛ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළු තුමාණන් 1975 පෙබ්‍රවාරි 7 වෙනි දින ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වෙතින් අපොස්තුළුවරය ලද දා සිට, ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ පණිවුඩය ලොවට දීම සඳහා අධික කැප කිරීමක් කරනු ලැබුවා. ඒ කැප කිරීම නිසාම සමාජය තුල විවිධ ආන්දෝලනයන් ඇතිවූ අවස්ථාවන් ද නැතුවා නොවෙයි. මරණින් පසුව යළිත් ජීවිතයක් පිළිබඳව උන්වහන්සේ ගෙනා පණිවුඩය ජනතාවගේ මොළය හරහා ගමන් කල බව අපි පිළිගත යුත්තක්. ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ පණිවුඩය ලොවට බෙදාදුන් අපොස්තුළුවරුන්ව අමු අමුවේ ඝාතනය කරනු ලැබුවේ, ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ පණ්වුඩය ඇත්තටම ආන්දෝලනාත්මක නිසයි. එය කරදරයක් නැතිව සැපසේ දෙසන්නට නම්, සත්‍ය පණිවිඩය විකෘති කල යුතුයි. අද සිදුවී ඇත්තේ එයයි. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ පණිවුඩය විකෘති කර ඇති නිසා, විකෘති වූ ක්‍රිස්තු පණිවුඩයෙන් සැප විඳින පිරිසක් ලොව පුරා සිටින අවධියක, නැවත උන්වහන්සේගේ සත්‍ය පණිවුඩය ලොවට දීමට පමණක් නොව, උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් මැරුම්කන්නට බලා සිටින ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළු තුමාණන්ගේ පණිවුඩය ලොවට රැගෙන යන අපොස්තලික මාධ්‍ය ජාලයේ තවත් එක් පියවරක් තමයි අපොස්තලික ගුවන් විදුලිය.’’

 

2014 මාර්තු 9 වෙනි දින අපොස්තලික ගුවන් විදුලි විකාශණ සම්ප්‍රේෂණ කුළුණ, අපොස්තලික ගුවන් විදුලියේ තාක්ෂණ කණ්ඩායම විසින් සවිකරනු ලැබූ අවස්ථාව මෙම ඡායාරූප මගින් ඔබට දැකගත හැකියි

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 මෙම ඡායාරූප මගින් ඔබට දැකගත හැකියි