මැයි 1 සෙනසුරාදා සාමුහිකව රැස්වී ජපමාලය උච්චාරණය කිරීම සිදු නොකෙරේ

මේ වන විට රට තුල පැතිර පවත්නා වසංගත තත්වය හේතුවෙන්, රජය මගින් පනවා ඇති සෞඛ්‍ය ආරක්ෂක නීතීන්ට අනුව මැයි 1 වෙනි සෙනසුරාදා සවස කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ කටයුතු සිදු කරනු ලබන්නේ පහත දැක්වෙන අයුරිනි.   මෙම දිනයට නියමිත සාමුහිකව රැස්වී ජපමාලය උච්චාරණය කිරීම සිදු නොකෙරේ.   සවස 6 සිට 7 දක්වා, සිද්ධස්ථානයේ ශුද්ධවූ පේදුරු සහ…

සයිබර් ප්‍රහාරයකට ලක් වූ Apostolic Tribune වෙබ් අඩවිය යළි යථා තත්වයට

අපොස්තලික මාධ්‍ය ජාලය මගින් පාලනය කරනු ලබන Apostolic Tribune නම් වූ අපගේ ඉංග්‍රීසි වෙබ් අඩවිය පසුගිය සතියේ සයිබර් ප්‍රහාරයකට ලක් වූ අතර, මේ වන විට සම්පූර්ණයෙන්ම යථා තත්වයට පත්කර ඇති බව අපොස්තලික මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂක මනෝජ් චින්තක මහතා සතුටින් දන්වා සිටියි.   වෙබ් අඩවිය වෙත එල්ල කර තිබූ සයිබර් ප්‍රහාරයේ තරම හා සසඳා බලන විට, පසුගිය…