නිර්මල කන්‍ය මරිය මාතාවෝ ප්‍රථම වරට ශ්‍රී ලංකාවේ දී දර්ශණය වී කරනු ලැබූ ඉල්ලීම මත කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ අභිනවයෙන් ඉදිවූ දර්ශණ දෙව්මැදුර 2018 අගෝස්තු 11 වෙනි සෙනසුරාදා සවස ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමාණන්ගේ සුරතින් ආසිරි ගන්වා නිර්මල කන්‍ය මරියෝත්තමාවන් වෙත පුද කරනු ලැබූ අතර, ඉන්පසු උන්වහන්සේ අභිනව දර්ශණ දෙව්මැදුරේ දොරටුවෙන් දර්ශණ දෙව්මැදුර තුලට ඇතුළුවන අයුරු මෙම ඡායාරූපයෙන් ඔබට දැකගත හැකියි.

 

දර්ශණ දෙව්මැදුර පිලිගනිමින් නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමියගෙන් අපට ලැබී ඇති විශේෂ වරප්‍රසාද දායක දින පහෙන්, දෙවන දිනය අගෝස්තු 18 වෙනි සෙනසුරාදාට යෙදී ඇති අතර, ලබන සෙනසුරාදා සවස ද පැයක කාලයක් දර්ශණ දෙව්මැදුර සැදැහැවතුන් සදහා විවෘතව තැබේ. සැදැහැවතුන්ගේ ලිපි නිර්මල කන්‍ය මරියාවන් වෙත යොමු කරමින් දර්ශණ දෙව්මැදුර තුල දී රතු පෙට්ටියට දැමීම සදහා ඔබගේ එකම ඉල්ලීමක් වචන විසිපහකට අඩු සංඛ්‍යාවකින් පිරිසිදු කඩදාසියක සටහන් කරගෙන එන්න.