අපොස්තුළුතුමෙක් ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පිළිබදව කරුණු කාරණා දැනගනු ලබන්නේ ශුද්ධවූ බයිබලය කියවීමෙන් නොවන බවත්, සියළුම ක්‍රිස්තියාණින් ඇතුළු සෙසු ජනතාව ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පිළිබදව දැනගනු ලබන්නේ ශුද්ධවූ බයිබලය කියවීමෙන් බවත් ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා ප්‍රකාශ කල සේක.

 

උන්වහන්සේ මෙම වදන් ප්‍රකාශ කරනු ලැබුවේ 2019 අප්‍රියල් 19 වෙනි මහ සිකුරාදා දිනයේයි. කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දර්ශණ දෙව්මැදුර තුල, ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ කඨුර මරණය සිහිපත් කිරීමේ දේව මෙහෙය ආරම්භ කරනු ලැබුවේ එදින සවස 3 ටයි.

 

දර්ශණ දෙව්මැදුර තුල ද සිද්ධස්ථාන භූමියේ ද රැස්ව සිටි සැදැහැවතුන් අමතා තව දුරටත් අනුශාසනා කල ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා ප්‍රකාශ කරනු ලැබුවේ, ශුද්ධවූ බයිබලය නමින් ග්‍රන්ථයක් කිසිදු අපොස්තුළුතුමෙකු පාවිච්චි නොකල අතර, එවැනි ග්‍රන්ථයක් සකස් වී ජනයා අතට පත්වූයේ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දර්ශණය වී ප්‍රථම අපොස්තුළුතුමා වන ශුද්ධෝත්තම පාවුළු අපොස්තුළුතුමන්ව පත්කිරීමෙන් ද පසුව බවයි. ඒ නිසාම එම අපොස්තුළුතුමන්ගේ ලේඛණ වැඩි සංඛ්‍යාවක් ශුද්ධවූ බයිබලය නැමැති ග්‍රන්ථයට ඇතුලත් වී ඇති අතර, ශුද්ධෝත්තම පාවුළු අපොස්තුළුතුමන්ට දර්ශණය වී ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපොස්තුළුවරය සදහා පාවුළු අපොස්තුළුතුමන්ව තෝරාගනු ලැබූ අයුරු ද එම අපොස්තුළුතුමන්ගේ වචනයෙන් ම ශුද්ධවූ බයිබලය තුල සදහන්ව ඇති බව ද ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා වැඩි දුරටත් ප්‍රකාශ කල සේක.

 

1975 පෙබ්‍රවාරි 7 වෙනි දින සවස ශ්‍රී ලංකාවේ මෙම කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ මෙම ස්ථානයේ දී ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තමන් වහන්සේට ද දර්ශණය වී අපොස්තුළුවරයට තෝරාගනු ලැබූ බව ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා ප්‍රකාශ කරනු ලැබුවේ එම ස්ථානය ද පෙන්වා දෙමිනුයි.

 

ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ අපොස්තුළුතුමෙකු බවට පත්කරනු ලබන විට ලෝකයේ තත්වය බොහෝ දුරට වෙනස් වී ඇති බව පැවසූ ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමා තමන් වහන්සේට දකින්නට ලැබුනේ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ජීවිත කතාවත්, උන්වහන්සේගේ ඉගැන්වීම් පිළිබදවත් ජනතාව තීන්දු තීරණ ගනු ලබන්නේ බයිබලය නැමැති පොතක් මුල් කරගෙන බවත්, ඒ නිසා ජනතාව බයිබලය කියවා ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පිළිබදව දැනගෙන සිටින කරුණු මොනවාදැයි අධ්‍යනය කරනු පිණිස තමන් වහන්සේට ද බයිබලය කියවීමට සිදුවී ඇති බව ප්‍රකාශ කල සේක.

 

කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දර්ශණ දෙව්මැදුර තුල ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා මහ සිකුරාදා (2019 අප්‍රියල් 19) දින පවත්වනු ලැබූ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ දුක් ප්‍රාප්ති දේව මෙහෙයේ විවිධ අවස්ථාවන් මෙම ඡායාරූප මගින් ඔබට දැකගත හැකියි