පවතින වසංගත තත්වය නිසා රජය මගින් පැනවූ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂක නීතීන්ට අනුව, කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානය වන්දනාකරුවන් සඳහා, පසුගිය කාලයේ විවෘතව නොපැවතිය ද, මේ වන විට සිද්ධස්ථානය වන්දනාකරුවන් සඳහා විවෘතව ඇත.

 

ජූලි 31 වෙනි ලබන සෙනසුරාදා සවස 5 ට අසිරිමත් දෙව් මවු ප්‍රතිමාව ඉදිරියේ ජපමාලය උච්චාරණය කෙරෙන අතර, ජපමාලය අවසානයේ ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමාණන් විසින් දෙව් මවුන් වෙත, එදින පැමිණ සිටින සියළු සැදැහැවතුන් වෙනුවෙන් විශේෂ යාච්ඤාවක් ඔප්පු කෙරෙනු ඇත.

 

රතු පෙට්ටියට ලිපි දැමීම සඳහා ද පහසුකම් සලස්වා ඇති අතර, ඒ සඳහා සිද්ධස්ථානයෙන් නිකුත් කෙරෙන ලිපි කවර භාවිතා කල යුතුයි.

 

ලබන සෙනසුරාදා ජපමාලයට සහභාගි වීමට අදහස් කරන වන්දනාකරුවන් සවස 4.30 වන විට සිද්ධස්ථානයට පැමිණෙන්න.

 

විශේෂ සෞඛ්‍යාරක්ෂිත විධිවිධාන යෙදීමට සිද්ධස්ථාන පාලක මණ්ඩලය කටයුතු සංවිධානය කර ඇති අතර, නිසි පරිදි මුව ආවරණ පැළඳ සිටිය යුතු බවද සිද්ධස්ථාන පාලක මණ්ඩලය කාරුණිකව දන්වා සිටී.

 

සිද්ධස්ථානයට අයත් පවුල්වලින් සුළු පිරිසක් සමග ජූලි 24 වෙනි සෙනසුරාදා සවස අසිරිමත් දෙව් මවු ප්‍රතිමාව ඉදිරියේ සවස 5 ට ජපමාලය උච්චාරණය කිරීම සිදු වූ අවස්ථාව මෙහි ඡායාරූප මගින් ඔබට දැකගත හැකියි. ජූලි 31 වෙනි ලබන සෙනසුරාදා සිට පොදුවේ සියළු වන්දනාකරුවන්ට සවස ජපමාල උච්චාරණය සඳහා සහභාගි වීමට පැමිණිය හැකියි