සෑම සෙනසුරාදාවකම සවස දේව මෙහෙයෙන් පසුව අති උත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වෙන පොදු හමුව 2013 මාර්තු 9 වෙනි සෙනසුරාදා සවස ද පවත්වනු ලැබුවේ කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ ශුද්ධවු පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනේදීයි.

 

ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශ්‍රී හස්තයෙන් අපොස්තුළුවරයට වරම් වරප්‍රසාද ලැබූ අපොස්තුළුවරුන් දසසතරදෙනා අතරින්, දසසතරවැන්නා වූද, ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් ස්වාමින් වහන්සේ මෙලොවට දර්ශණය වී අපොස්තුළුවරයේ වරම් වරප්‍රසාද දානය කරනු ලැබූ අපොස්තුළු තුමන්ලා දෙදෙන අතරින් දෙවැන්නා වූද, තවමත් ඝාතනයකට හෝ ස්වභාවික මරණයකට පත්නොවී මෙලොව ජීවත්වන එකම අපොස්තුළුතුමා වූද, කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ වැඩසිටින ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමන් සමීපයටම ගොස් තම ජීවිත ගැටළු ලිවු ලිපි භාරදීමටත්, කන්‍ය මරිය තුමිය ද අතට ගනු ලැබූ අපොස්තලික මුදුව සිපාචාර කර, ඒ සුරතින්ම අපොස්තලික ආශිර්වාදය ලබාගැනීමටත් ජාති ආගම් භේදයකින් තොරව ජනතාවට අවස්ථාව ලැබෙන මෙම අපොස්තලික පොදු හමුව සෑම සතියකම සෙනසුරාදා සවස 4 ට පැවැත්වෙන දේව මෙහෙයෙන් පසුව පැවැත්වෙන ජන හදවත් දිනාගත් අවස්ථාවකි.

 

2013 මාර්තු 9 වෙනි සෙනසුරාදා සවස කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ ශුද්ධවු පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනේ දී පවත්වනු ලැබූ අපොස්තලික පොදු හමුවේ අවස්ථා කීපයක් පහත ඡායාරූප මගින් ඔබට දැකගත හැකියි.