ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තලික පියතුමා කෙටි නිවාඩුවක් සඳහා පසුගියදා නුවරඑළියට ගිය අතර උන්වහන්සේ සමග අපොස්තලික මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂක මනෝජ් චින්තක සහ අපොස්තලික මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සශික විෂාන් යන මහත්වරුද නුවරඑළිය බලා ගියහ.

 

ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමා නුවරඑළියේ ගත කරනු ලැබුවේ දින තුනක කාලයක්. ඒ 2013 නොවැම්බර් 6, 7, සහ 8 යන දින තුනයි.

 

මෙම තෙදින තුල ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමා ඉතාමත් විවේකීව කාලය ගත කල අතර, ඒ නිසාම උන්වහන්සේ සමග විවිධ මාර්තෘකා යටතේ සාකච්ඡා කිරීමට ද, උන්වහන්සේ සමග එක්ව ආහාර ගැනීමට ද අවස්ථාව ලද බව අපොස්තලික මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සශික විෂාන් මහතා අප වෙබ් අඩවියට ප්‍රකාශ කලා.

 

අපොස්තලික මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂක මනෝජ් චින්තක මහතා අපට පැවසුවේ, ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමන්ගේ විවේකයට බාදාවක් නොවන පරිද්දෙන් මෙම සාකච්ඡා වාරයන් සතරක් පැවැත්වුන බවත්, මෙය හදිසියේ උදාවූ විශේෂ අවස්ථාවක් බැවින්, උන්වහන්සේගේ ප්‍රකාශ පටිගත කර ගැනීමට සූදානමක් නොතිබූ නිසා, සිය ජංගම දුරකතන පාව්ච්චි කර උන්වහන්සේගේ ප්‍රකාශයන් පැහැදිලිව පටිගත කරගනු ලැබූ බවයි.

 

මේ අතර අපොස්තලික මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සශික විෂාන් මහතා අපට කියා සිටියේ ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමන්ගේ ප්‍රකාශයන් සාරාංශ ගතව අප මාධ්‍යයන් සඳහා නිකුත් කරන බවයි

 

අති උත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමා නුවරඑළියේ විවේකීව ගත කල අයුරු පහත ඡායාරූප මගින් ඔබට දැකගත හැකියි.