නොවැම්බර් 17 වෙනි ලබන සෙනසුරාදා සිට හාස්කම් යාච්ඤාව සවස 5 ට ආරම්භ වන බව කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ, පාලක මණ්ඩලය නිවේදනය කර ඇත.

 

දුර බැහැර සිට කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානය වෙත පැමිණෙන සැදැහැවතුන්ට ආපසු තම වාසස්ථාන වෙත යාමේ දී සිදුවන ගමන් අපහසුකම් සැලකිල්ලට ගෙන, හාස්කම් යාච්ඤාව සවස 5 ට ආරම්භ කිරීම සඳහා අවසර ලබාදෙන මෙන් සිද්ධස්ථාන පාලක මණ්ඩලය, ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමන් වෙත දැනට මාසයකට පමණ පෙර ඉල්ලීමක් කරනු ලැබූ අතර, ඒ අනුව උන්වහන්සේගේ අවසරය ලැබී ඇති බැවින්, නොවැම්බර් 17 වෙනි සෙනසුරාදා සිට සවස 5 ට, හාස්කම් යාච්ඤාව උච්චාරණය කිරීම ආරම්භ කිරීමට උන්වහන්සේ අනුමැතිය ලබා දුන් සේක.

 

මෙම හාස්කම් යාච්ඤාව ඉතා බලවත් යාච්ඤාවකි. මෙම යාච්ඤාව උච්චාරණය කිරීමෙන් බොහෝ සැදැහැවතුන් බොහෝම පිහිට ලබා ඇත්තේ, මෙම යාච්ඤාව උච්චාරණය කරනු ලබන අවස්ථාවේ දී සැදැහැ ඉල්ලීම් නිර්මල මවු මරියාවන් වෙතට යොමුවන අන්දමින්, අපොස්තුළුතුමෙකු විසින් ම ලියනු ලැබූ යාච්ඤාවක් නිසයි.

 

ඒ නිසාම මෙම යාච්ඤාව තමන් කැමති වේලාවක, තමන් කැමති ස්ථානයක සිට උච්චාරණය කල හැකි යාච්ඤාවක් නොවන අතර එසේ කිරීමෙන් ප්‍රතිඵලයක් අත්කරගත නොහැකිය. මෙම යාච්ඤාව උච්චාරණය කල යුතු ස්ථානයක් ද, දවසක් ද, වේලාවක් ද නියමව ඇත. එබැවින් කිසියම් වෙනසක් සිදු කරන්නේනම්, ඒ සඳහා විශේෂිත ක්‍රමවේදයක් ඇත. ඒ අනුව ඒ සියළු කටයුතු සිදුකර මේ බලගතු යාච්ඤාව නොවැම්බර් 17 වෙනි ලබන සෙනසුරාදා සිට සවස 5 ට ආරම්භ කිරීම සඳහා ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමන්ගේ අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

 

කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ, ශුද්ධවූ පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනේ දී හාස්කම් යාච්ඤාව පැවැත්වෙන අතර, සවස 4.30 සිට සැදැහැවතුන්ව ශුද්ධවූ පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයන තුලට ඇතුල් කරවනු ඇත. සවස 3.30 සිට සිද්ධස්ථාන කාර්‍යාලය සහ ආගමීක භාණ්ඩ මධ්‍යස්ථානය විවෘතව තිබේ.