සැමටම සමානව සලකන නීතිය සාධාරණ නොවේ, එහෙත් සැමටම සාධාරණව සලකන නීතිය පමණක් උත්තරීතර නීනිය වේ – ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමා ප්‍රකාශ කරයි

‛‛නීතියක් යනු වචනවලින් සෑදුන වගන්තියකට හෝ වගන්ති කීපයකට සීමා වූවක් නොවෙයි. එය විනය ගරුක උතුම් මිනිසුන් සාදනු ලබන ජීවයෙන් පිරුණ වදන් පෙලක්. ඒ නිසා සැමටම සමානව සලකන නීතිය සාධාරණ නොවෙයි, එහෙත් සැමටම සාධාරණව සලකන නීතිය පමණක් උත්තරීතර නීතියයි.’’   2014 මැයි 11 වෙනි ඉරුදින සවස අති උතුම් රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමා ඉහත සඳහන්…

යුග දිවියට විසි වසරක් වෙනුවෙන් තුති පිදීමේ දිව්‍ය පූජාව ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමාණන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන්

මීගමුව, මුන්නක්කරයේ පදිංචි වෙනීරියස් ප්‍රනාන්දු සහ සෙල්වින් ප්‍රනාන්දු යුවල විවාහ දිවියට ඇතුළත් වූයේ 1994 ජනවාරි 27 වෙනි දිනයි.   විවාහ මංගල දිව්‍ය පූජාව, කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ, දර්ශණ දෙව්මැඳුර තුල පවත්වනු ලැබූ අතර, එදා එම විවාහ මංගල දිව්‍ය පූජාව ඔප්පු කරනු ලැබුවේ ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළු තුමන් විසිනි.   වෙනීරියස් සහ සෙල්වින් යුවලගේ යුග…