ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමාණන් නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමියට ලියනු ලැබූ හාස්කම් යාච්ඤාව උච්චාරණය කිරීම මගින් මේ වන විට ප්‍රාතිහාර්යයන් ලෙස අනුමත කරනු ලැබූ ප්‍රධාන පෙලේ හාස්කම් රැසක්ම සිදුවී ඇත. අනුමැතිය සදහා සලකා බැලෙමින් පවතින ප්‍රාතිහාර්යයන් කීපයක් ද ඇත.

 

සැදැහැවතුන්ට ජීවමාන සංඥාවන් දකින්ට හැකි ‛දෙව් මවුන් සමග ජේසු බිළිදු ප්‍රතිමාව’ ඉදිරියේ ජපමාල උච්චාරණය ද සමගින් මෙම හාස්කම් යාච්ඤාව උච්චාරණය කිරීම ලබන සෙනසුරාදා (2018 මැයි 5) සවස 6 ට, කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දී පැවැත්වේ.

 

නිර්මල කන්‍ය මරිය මාතාවෝ කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේදී දර්ශණය වී ජපමාලය පිළිබදව බොහෝ දේ පවසා ඇත. එතුමිය අප ජපමාලය උච්චාරණය කරනවා දකින්නට කැමැත්තෙන් සිටින සේක. ඒ නිසාම අපි ජපමාල අතට රැගෙන ලබන සෙනසුරාදා සවස 6 ට අප ආදර මරිය මවට ජපමාලයද සමගින්, එතුමිය අගය කරන හාස්කම් යාච්ඤාව උච්චාරණය කරමු. මරිය තුමියගේ මහා හාස්කම් අප ජීවිතයේදී අත්දකිමු.

 

ලබන සෙනසුරාදා ජපමාලය සහ හාස්කම් යාච්ඤාව උච්චාරණය කිරීම සදහා කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ, ශුද්ධවූ පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයන තුලට සැදැහැවතුන්ව ඇතුළු කරනු ලබන්නේ සවස 5.30 ටයි. එබැවින් සවස 5.30 ට පෙර දර්ශණ භූමිය තුලට පැමිණ සිටින්න.

 

පසුගිය මාසයේ පළමුවන සෙනසුරාදා දින ඇදහැළුන මහා වැසි මැද සැදැහැවතුන් ජපමාල අතට ගෙන දෙව් මවු ප්‍රතිමාව ඉදිරියේ ජපමාලය පුද කරනු ලැබූ අයුරු මෙම ඡායාරූප මගින් ඔබට දැකගත හැකියි.