නිර්මල කන්‍ය මරිය මාතාවන්ගේ මහත් පිහිට රැසකට සැදැහැවත් ජනතාව හිමිකම් කිවූ හාස්කම් යාච්ඤාව මේ වන විට සැදැහැවත් ජනතාවගේ යාච්ඤාවක් බවට පත්වී ඇත.

 

ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දර්ශණය වී මෙලොවට තෝරා දුන් දෙවන අපොස්තුළුතුමා වන ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමන් විසින් ලියනු ලැබූ මෙම හාස්කම් යාච්ඤාව නිර්මල කන්‍ය මරියෝත්තමාවන් වන කටුනායක අප ස්වාමිදූට මහත් ප්‍රශංසනීය යාච්ඤාවක් බවට පත්වී ඇති අතර එමගින් මේ වන විට සැදැහැවත් ජනතාව වරප්‍රසාදයන් ද රැසක් හිමි කරගෙන සිටිති.

 

සතියකට එක් වරක් පමණක් මෙම යාච්ඤාව කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දී උච්චාරණය කිරීම නියමය වන අතර ඒ අනුව සෑම සෙනසුරාදාවකම සවස කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ, ශුද්ධවූ පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනේ දී මෙම හාස්කම් යාච්ඤාව උච්චාරණය කරනු ඇත.

 

පසුගිය සෙනසුරාදා (2018 ඔක්තෝම්බර් 20) දින සවස ජාති ආගම් හෝ විවිධ කිතුණු සභා භේදයන්ගෙන් ද තොරව නිර්මල කන්‍ය මරිය මාතාවන් වෙත විශ්වාසයත් ආදරයත් පමණක් හදවතේ රදවාගත් සැදැහැවතුන් හාස්කම් යාච්ඤාවට සහභාගි වූ අයුරු මෙහි ඡායාරූපයන්ගෙන් ඔබට දැකගත හැකියි