නිර්මල කන්‍ය මරිය මාතාවෝ විසිතුන් වතාවක් දර්ශණය වූ කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානය යනු අද ජනතාව අතරේ නිර්මල මරිය තුමියව ජීවමානව ම අත්දකින්නට හැකි මහා හාස්කම් සිද්ධස්ථානයක් බවට පත් වී ඇත. ඒ මන්දයත්, සියළු වරප්‍රසාදයෙන් පූර්ණවන්තිය වූ නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමිය මෙම සිද්ධස්ථානයට පැමිණ විශ්වාසයෙන් යුතුව කන්නලව් කරන්නාවූ සැමට වරප්‍රසාද දානය කරන බවට දී ඇති පොරොන්දුව නිසාත්, මෙම සිද්ධස්ථානයේ දී නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමිය ව විසිතුන් වතාවක් දැක ගැනීමට වාසනාව ලැබූ ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා ලියනු ලැබූ බලසම්පන්න යාච්ඤාව නිසාත් වේ.

 

ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමා මරිය තුමිය වෙත මෙම යාච්ඤාව ලියනු ලැබුවේ, එතුමිය පිළිබඳව අත්දැකීම් රාශියක් සමගිනි. මෙම යාච්ඤාව උච්චාරණය කරනු ලබන විට තමන්ගේ බලාපොරොත්තුව කුමක් ද කියා ලිවූ කුඩා ලිපියක් අතෙහි තබා ගත යුතු අතර, යාච්ඤාව අවසානයේ එය රතු පෙට්ටියට දැමිය යුතු බව ද ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමන්ගේ නියමයයි.

 

බලාපොරොත්තු සුන් වූ ජනතාවගේ හදවත් වලට නව බලාපොරොත්තු ඇති කරමින් මෙම යාච්ඤාව අද ප්‍රබල හාස්කම් යාච්ඤාවක් බවට පත් වී, නොපසුබට උත්සහයෙන් කන්නලව් කරන සැදැහැවතුන්ට වරප්‍රසාද රැසක් ලගාකර දෙන්නේ ජාති, ආගම්, පක්ෂ භේද සියල්ලෙන් තොරවයි.

 

පසුගිය නොවැම්බර් 18 වෙනි සෙනසුරාදා සවස ද සිරිත් පරිදි කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ ශුද්ධවූ පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනට රැස්වූ සැදැහැවතුන් නිර්මල කන්‍ය මරිය මාතාවන් අමතා හාස්කම් යාච්ඤාව උච්චාරණය කිරීමෙන් පසුව, සිය සිත්වල ඇති බලාපොරොත්තු ලිවූ ලිපි රතු පෙට්ටියට දමන අයුරු මෙම ඡායාරූප මගින් ඔබට දැකගත හැකිවනු ඇත