ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙම සතියේ දී පැවැත්වෙන පාස්කු දේව මෙහෙයන්

ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමාණන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙම සතියේ පැවැත්වෙන පාස්කු දේව මෙහෙයන් පිළිබඳව ‛ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමන්ගේ දේව මෙහෙයන් සංවිධාන කාර්‍යාලය’ මගින් නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත.   එම නිවේදනයට අනුව අප්‍රියල් 1 වෙනි මහ බ්‍රහස්පතින්දා අප ස්වාමින් වන ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ අන්තිම රාත්‍රී භෝජනය සැමරීමේ දිව්‍ය පූජාමෙහෙය සවස 6 ට කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ ශුද්ධවූ පේදුරු සහ…

නත්තල් දිනයේ අනුභව කරන මස්, මහ සිකුරාදාට අනුභව නොකරන අතර, මහ සිකුරාදාට අනුභව නොකරන මස් නත්තල් දිනයේ දී අනුභව කරන්නේ ඇයි? – බුද්ධිමත් ක්‍රිස්තියාණි ජනතාව මේ ගැන කල්පනා කල යුතු ම බව ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමෝ පවසති

ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ දුක්ප්‍රාප්තිය අවුරුද්දේ එක දවසකට සීමා තල නොහැකි බවත්, උන්වහන්සේගේ උත්පත්තිය එක දවසකට සීමා කලත්, උන්වහන්සේගේ දුක් ප්‍රාප්තිය එක දවසකට සීමා කල නොහැකි බවත් ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා 2020 අගෝස්තු 15 වෙනි දින, කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ, ශුද්ධවූ පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනේ දී ප්‍රකාශ කල සේක.   ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මෙලොව ගත…