‛‛මරණයට ආගම් භේද නැහැ, ජාති භේද නැහැ, කුල භේද නැහැ, අපියි මේ භේද ඇති කරගෙන තියෙන්නේ. කෙනෙක්ගේ උපතක් සිදුවන්නේ එක්තරා සැලසුමකටයි. අද මගේ උපන් දිනය නිසා, මරණය ගැන කථා කරන්න මේක හොඳම අවස්ථාවක්, මොකද ඉපදෙන හැම කෙනාටම මරණය හිමියි. මම ඇත්ත කියන්නම්, කෙනෙකුගේ ජීවිතයේ අවසාන මොහොතේ, ඒ කියන්නේ මරණය අවස්ථාවේදී, එනම් මරණ මංචකයේදී, තමුන්ට පෙනෙන්න ගන්නවා තමන් ඊළඟට ඉපදෙන ස්ථානය. හොඳටම පිං රැස්කරපු අයට පුදුම සතුටක් දැනෙනවා. තමුන්ට ලැබී ඇති මේ ජීවිතය තුල පුළුවන් තරම් පිං රැස්කරන්න, අන් අයට යහපත කරන්න. අපි හැමෝටම මරණය හිමියි. මේකට අපි මුහුණ දිය යුතුයි. මම මේ කියන දේ හරිද වැරදිද කියලා ඔයගොල්ලෝ කල්පනා කරල බලන්න. කාටවත් ඔබ වෙත ඇඟිල්ලක් දික් කරන්න බැරිවෙන ආකාරයට, පිං කරන්න, පව් කරන්න එපා.’’ (අති උතුම් රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමා – දේශණය 02/02/2014)