මීගමුව ලුවිස් පෙදෙසෙහි අළුතින් ඉදිවූ ආවේ මරියා කොමිනිකේෂන් ආයතනය 2013 ඔක්තෝම්බර් 27 වෙනි ඉරුදින උදෑසන ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තලික පියතුමන්ගේ සුරතින් විවෘත විය.

 

විවෘත කිරීමේ උත්සවය සඳහා පැමිණි ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමන්ව පිළිගනු ලැබුවේ ආවේ මරියා කොමිනිකේෂන් හි අධිපති ඩබ්ලිවු. අශෝක ප්‍රනාන්දු මහතා විසිනි.

 

ආවේ මරියා කොමිනිකේෂන් ආයතනයට ඇතුළුවන ප්‍රධාන දොරටුව හරහා යොදා තිබූ නිල් පැහැති පීත්ත පටියක් කපා ආයතනය විවෘත කරනු ලැබූ ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තලික පියතුමා ඉන්පසු ආවේ මරියා කොමිනිකේෂන්හි පරිඝනකයක් භාවිතා කරමින් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ‛‛මරිය හඩ’’ සහ ‛‛ඇපොස්ටලික් ට්‍රිබියුන්’’ වෙබ් අඩවි නරඹනු ලැබීය. මේ සඳහා අපොස්තලික මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂක මනෝජ් චින්තක මහතා උන්වහන්සේට සහය විය.

 

ඉන්පසුව අශෝක ප්‍රනාන්දු මහතාගේ කුඩා දරු දෙදෙනාව ද සුරතල් කරනු ලැබූ ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමා අශෝක ප්‍රනාන්දු මහතාට සුභ පතා ආවේ මරියා කොමිනිකේෂන් ආයතනයෙන් පිටත් වූහ.

 

2013 ඔක්තෝම්බර් 27 වෙනි ඉරුදින උදයේ,මීගමුව ලුවිස් පෙදෙසේ දී ආවේ මරියා කොමිනිකේෂන් ආයතනය ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තලික පියතුමන්ගේ සුරතින් විවෘත වූ අවස්ථාව පහත ඡායාරූප මගින් ඔබට දැකගත හැකියි