මේ වන විට විසිතුන් වතාවක් කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දර්ශණය වී ඇති නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමියගේ එම සියළු දර්ශණයන් අතරින් එකක් වූ, දසඅට වන දර්ශණය විදහා දැක්වෙන ප්‍රතිමාව, දෙසැම්බර් 24 වෙනි දින මධ්‍යම රාත්‍රී නත්තල් දිව්‍ය පූජාව අවස්ථාවේ දී ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළු තුමන්ගේ සුරතින් ඉතා අභිමානවත් ලෙස ආසිරි ගන්වනු ලැබීය.

 

මෙම දසඅට වන දර්ශණයේ විශේෂත්වය වූයේ මරිය තුමී ජේසු බිළිඳුන්ව ද සිය වම් හස්තයේ වඩවා ගෙන, ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමන් ඉදිරියේ දර්ශණය වීමයි. 1977 ජූලි 27 වෙනි දින දර්ශණය සිදු විය.

 

අභිනවයෙන් ආසිරි ගැන්වූ මෙම දෙව් මවු සමගින් ජේසු බිළිඳු ප්‍රතිමාව අභියස දී දෙසැම්බර් 31 වෙනි දින රාත්‍රී 11.30 ට, නව අවුරුදු ආසිරි දිව්‍ය පූජාව ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ වනු ඇත. උදාවන 2016 නව වසර නිර්මල මවු මරියාවන්ට කැප කරමින් සහ නව වසරට පා තබන අපට මවු මරියාවන්ගේ නොමඳ ආසිරි ඉල්ලා මෙම දිව්‍ය පූජාව කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දී පැවැත්වෙනු ඇත.