ඇමරිකාවේ නව ජනාධිපති ලෙස නැවතත් පත්වූ බැරැක් ඔබාමා මහතාට ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළු තුමා විසින් සුභ පැතුම් පණිවිඩයක් යවා ඇත.

 

‛‛ඇමරිකාවේ ජනාධිපති ලෙස නැවතත් ඔබ තේරී පත්වීම පිළිබඳව මාගේ උණුසුම් සුභ පැතුම් එක් කිරීමට කැමැත්තෙමි. නැවතත් සිය ධූරයේ කටයුතු අඛණ්ඩව ඉටුකිරීමට දෙවියන්වහන්සේ ඔබට මග පෙන්වන සේක්වා’’ යි ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමා සිය සුභ පැතුම් පණිවුඩය ආරම්භ කරමින් සඳහන් කර ඇත.

 

‛‛ඇමරිකානු ජනතාව වෙනුවෙන් පමණක් නොව ජත්‍යාන්තර ප්‍රජාව වෙනුවෙන්ද ඔබගෙන් විය යුතු වගකීම දුෂ්කර බව මම දනිමි. එහෙත් දෙවිමහෝත්තමයාණන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් ඔබ ශක්තිමත් වේවා යි මම ප්‍රාර්ථනා කරමි’’ යි ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමා ඇමරිකානු ජනාධිපතිවරයාට යවනු ලැබූ සුභ පැතුම් පණිවුඩයෙහි වැඩිදුරටත් සඳහන් කර ඇත.

 

අවසාන වශයෙන් සිය අපොස්තලික ආශිර්වාදය දානය කරමින්, ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමා මෙසේ සිය සුභ පැතුම් පණිවුඩයෙහි සඳහන් කර ඇත. ‛‛නිදහස සහ සාමය වෙනුවෙන් ඔබගේ කැපවීම ඉතාමත් අවශ්‍ය දුෂ්කර කාලයක, නැවතත් ඒ සියළු වගකීම් කරට ගත් මොහොතක, ජනාධිපති තුමෙනි නැවතත් මාගේ සුභ පැතුම් පිරිනමමින් මාගේ අපොස්තලික ආශිර්වාදය ඔබට දානය කරමි.’’