මට අවශ්‍ය සියළු ක්‍රිස්තියාණි ජනතාව ජේසුගේ ධර්මය හරියට දැන ගැනීමයි

සෑම මාසයකම පළමුවන සෙනසුරාදා සවස කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දී පැවැත්වෙන සන්ධ්‍යා නුවාන මෙහෙය 2013 මැයි මස 4 වෙනිදා ද පැවැත්වුනේ අති උත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙනුයි. ඒ කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ ශුද්ධවු පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනේදීයි.   අති භාග්‍යවත් නිර්මල කන්‍ය මරියෝත්තමාවන් වන, කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ ගෞරවය සහ මහිමය පිණිස…

දෙමාපියන්ගේ වගකීම තම දරුවන් ලොකු මිනිසුන් බවට පත්කිරීම නොව, හොඳ මිනිසුන් බවට පත් කිරීමයි – ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමා ප්‍රකාශ කරයි

‛‛අධ්‍යාපයක් ලබා ඇති අයෙකුව හඳුනාගත හැක්කේ, හැඳගෙන සිටින උපාධි ඇඳුමෙන් නොව, හැසිරීමේ දී දකින්ට ලැබෙන යහපත් ගතිගුණ මගිනුයි. අද සමාජයේ බොහෝ දෙමාපියන් ‛අධ්‍යාපනය’ නැමැති වචනය යොදන්නේ මොන ක්‍රමයෙන් හරි තම දරුවාගේ ශරීරයට සැප පහසු ජීවිතයක් ලබා දීම පිණිස ධනය ඉපැයීමේ මාර්ගයටයි. අවාසනාවකට අද අධ්‍යාපනයෙහි අරමුණ මේ බවට පත්වී තිබෙනවා. දෙමාපියන්ගේ වගකීම තම දරුවන් ලොකු මිනිසුන්…