අද ලෝකයේ ජීවත්වන ජේසුස් ස්වාමින් වහන්සේ විසින්ම පත්කරනු ලැබූ එකම අපොස්තුළු තුමා වැඩසිටින්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේයි. මේ අපොස්තුළු තුමන්ව තම දෙනෙතින් දැකගැනීමට පමණක් නොව උන්වහන්සේ අසලටම ගොස් අපොස්තලික ආශිර්වාදය ලබා ගැනීමට ද ජනතාවට සතිපතා අවස්ථාව සැලසෙන සෙනසුරාදා දිනවල සවසට කිසිදු භේදයකින් තොරව ජනතාව මේ ලෝකයේ ජීවත්වන එකම අපොස්තුළු තුමා වන, ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළු තුමා ඉදිරිපිට රැස්වන්නේ අප්‍රමාණ භක්තියකිනි.

 

උන්වහන්සේ ඉදිරියේ දණගසා උන්වහන්සේගේ අපොස්තලික ආශිර්වාදය ලබාගන්නවා පමණක් නොව, උන්වහන්සේගේ දෙපතුල ලඟ වැඳවැටී, උන්වහන්සේ පැළඳ සිටින පාවහන් පවා සිපාචාර කිරීමට ජනතාව පෙළඹී සිටින්නේ කිසිවෙකුගේවත් බලකිරීමකින් නොව පොදු ජනතාවගේ හදවතින්ම නැගෙන දැඩි ආදර භක්තියකිනි.

 

2013 මාර්තු 16 වෙනි සෙනසුරාදා සවස සිරිත් පරිදි කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ, ශුද්ධවු පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනේ පැවති පොදු හමුව අවස්ථාවේදී ජනතාව ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළු තුමා ඉදිරිපිට දණගසා උන්වහන්සේගේ ආශිර්වාදය ලබමින් ද, උන්වහන්සේ වෙත තම ගැටළු ලිවූ ලිපි භාර දෙමින් ද, උන්වහන්සේ පය ලා සිටින පාවහන් පවා සිපාචාර කරමින් ද ජන හදවත් තුලින් උතුරා යන්නාවූ බැතිය මෙසේ ලොව අද ජීවත්වන එකම අපොස්තුළු තුමන්ට පුද දුන් අයුරු ඡායාරූප මගින් ඔබට දැකගත හැකියි.