ක්‍රි. ව. 35 දී පමණ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මේ ලෝකයට දර්ශණය වී අපොස්තුළු වරය සඳහා තෝරා ගනු ලැබූ ශුද්ධෝත්තම පාවුළු අපොස්තුළු තුමන්ව, ක්‍රි. ව. 65 ජූනි මස 29 වෙනි දින, මුවහත් කඩුවක් උපයෝගි කරගෙන හිස කඳින් වෙන්කර, එනම් බෙල්ල කපා මරා දමනු ලැබූවා.

 

ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ස්වර්ගාරෝහණයෙන් පසුව, උන්වහන්සේ මෙලොවට දර්ශණය වී තෝරා ගනු ලැබූ පළමුවන අපොස්තුළු තුමා වන, ශුද්ධෝත්තම පාවුළු අපොස්තුළු තුමා, තමන්ට දර්ශණයවී අපොස්තුළුවරයට තෝරාගනු ලැබූ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වෙනුවෙන් තම ජීවිතය පුදනු ලැබූවද, ඒ ජූනි 29 වෙනිදාවේ, ශුද්ධවූ පාවුළු අපොස්තුළු තුමා, හිමිකම් ලැබුවේ, ටික වේලාවකට නොව, සදාකාලයටම ජේසු තුමන්ව දැක ගැනීමටයි.

 

ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දර්ශණය වී තෝරාගනු ලැබූ ප්‍රථම අපොස්තුළු තුමන් වන ශුද්ධෝත්තම පාවුළු අපොස්තුළු තුමන්, සදාකාලිකවම ස්වර්ග රාජ්‍යය දිනාගනු ලැබීම සමරමින් ජූනි 29 වෙනි ලබන සෙනසුරාදා කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ, ශුද්ධවු පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනේදී මංගල්‍ය දිව්‍ය පූජාව සිදු කරනු ලබන්නේ, තවත් අපොස්තුළු තුමෙකු විසිනුයි, හෙවත් ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මෙලොවට දර්ශණය වී තෝරා ගනු ලැබූ, තවමත් ශ්‍රී ලංකාවේ, කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ ජීවතුන් අතර සිටින අපොස්තුළු තුමාණන් වන, ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තලික පියතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙනුයි.

 

ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මෙලොවට දර්ශණය වී තෝරා පත්කරනු ලැබුවාවූ ප්‍රථම අපොස්තුළු තුමන්ගේ ඝාතනය සමරමින්, කෙසේ හෝ තවමත් අප ජීවතුන් අතර වැඩ සිටින්නාවූ, ජේසු තුමන් දර්ශණය වී තෝරා පත්කරනු ලැබූ අනික් අපොස්තුළු තුමාණන් වන, අප ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තලික පියාණන්ගේ දෝතින් ලබන සෙනසුරාදා සවස 4 ට පිදෙන මංගල්‍ය දිව්‍ය පූජාව අවස්ථාවේදී ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පිය දෝතින් පූපය මගින් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශ්‍රී ශරීරයද, මිදි යුෂ මගින් උන්වහන්සේගේ ශ්‍රී රුධිරයද බැතිමතුන්ට සහ වන්දනාකරුවන්ට ප්‍රධානය කරනු ලබනවා.