අති භාග්‍යවත් නිර්මල කන්‍ය මරිය මාතාවෝ ශ්‍රී ලංකාවේ කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දී දසනව වන වරට ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමන් ඉදිරියේ දර්ශණය වී වසර තිස් නවයක් සම්පූර්ණ වීමේ සංවත්සරය 2017 ජූලි 1 වෙනි සෙනසුරාදා සවස, දර්ශණය සිදුවූ කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දී මහත් අභිමානවත් ලෙස සමරනු ලැබීය. තිස් නව වසරකට පෙර, දස නව වන වරට නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමියව සියැසින් දැක ගැනීමට භාග්‍ය ලද ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙය පැවැත් වුනි.

 

නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමිය ප්‍රථම වරට දර්ශණය වූයේ 1975 පෙබ්‍රවාරි 5 වෙනි දිනයි. මේ වන විට විසිතුන් වතාවක් නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමිය කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දී ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමාණන් ඉදිරියේ පෙනී සිටිමින් පණිවිඩ රාශියක් ප්‍රකාශ කර ඇත්තාහ.

 

1978 ජූලි 1 වෙනි දා නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමිය 19 වන වරට ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමන් ඉදිරියේ දර්ශණය වූ අතර එම දර්ශණයේ දී විශේෂත්වයක් සිදු විය. එවකට ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමන් පාවිච්චි කරමින් සිටි අපොස්තලික සැරයටිය ද, අපොස්තලික මුදුව ද, උන්වහන්සේගේ පුද්ගලීක ජපමාලය ද නිර්මල කන්‍ය මරිය මාතාවෝ එතුමියගේ සුරතට ගනු ලැබුවාය.

 

එම දර්ශණයේ 39 තිස්නව වන සංවත්සරය පවත්වනු ලැබුවේ, වසර 39කට පෙර නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමිය විසින්ම එතුමියගේ සුරතට ගනු ලැබූ ජපමාලය ඉදිරිපිටයි. මෙම ශූද්ධවූ ජපමාලය නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමියගේ අලංකාර ප්‍රතිමාවකට පළඳවා දර්ශණ භූමියේ තනා තිබූ පීඨිකාවක ස්ථාපිත කර තිබුණි. එම ප්‍රතිමාව ඉදිරියේ ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති ජපමාල උච්ඡාරණය සඳහා සතර දිගින් පැමිණ සිටි මහා ජන ගඟක් දර්ශණ භූමිය පිරී ඉතිරීගොස්, මහ පාර ද සිසාරා රැස්වී සිටියහ. රැස්ව සිටි මහා සෙනග නිසා මීගමුව කොළඹ මහා මාර්ගය ද අවහිර වූ අතර වාහන පාලනය සඳහා පොලිසිය ට මහත් පරිශ්‍රමයක් දරන්නට සිදු විය.

 

සියළු සාන්තුවරයන්ගේ රාජේශ්වරිය වූ නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමිය ජීවමාන වූ කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානය අද එතුමිය සොයා පැමිණෙන සියළු දනන් වෙත පුදුමාකාර අන්දමින් පිහිට වන්නා වූ දෙව් මවු පුද බිමක් බවට පත් වී ඇත. ඒ නිසාම කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානය අද ජනතාව අතර ප්‍රචලිත වී ඇත්තේ, ‛‛කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ මහා හාස්කම් සිද්ධස්ථානය’’ලෙසිනි.

 

නිර්මල කන්‍ය මරිය මාතාවෝ 1978 ජූලි 1 වෙනි දින එතුමියගේ සුරතට ගනු ලැබූ ජපමාලය පලදවා ඇති දෙව් මවු ප්‍රතිමාව 2017 ජූලි 1 වෙනි දින කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දර්ශණ භූමියේ ස්ථාපිත කර තිබුණ අයුරු ද, නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමිය එතුමියගේ සුරතට ගනු ලැබූ මෙම ශුද්ධවූ ජපමාලය ඉදිරියේ ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමන් සමගින් දෙව් මවුන් වෙත ජපමාලය උච්ඡාරණය කිරීම සදහා පැමිණ සිටි මහා ජනකායෙන් කොටසක් දර්ශණ භූමියේ රැස්ව සිටි අයුරු ද මෙම ඡායාරූප මගින් ඔබට දැකගත හැකිවනු ඇත