අති උත්තම  රොහාන් ලලිත්  අපොන්සු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඉදිරි සති කීපය තුල, කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේදී පැවැත්වෙන දේව මෙහෙයන් පිළිබඳව විස්තර, ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමන්ගේ දේව මෙහෙයන් සංවිධායක කාර්‍යාලය මගින් ජූනි 22 වෙනි සෙනසුරාදා උදේ නිවේදනය කරනු ලැබුවා.

 

එම නිවේදනයට අනුව ඉදිරි සති අන්තයන්හි ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන්, කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දී පැවැත්වෙන දේව මෙහෙයන් පිළිබඳ විස්තර මෙසේය.

 

ජූනි 29 වෙනි සෙනසුරාදා සවස 4 ට, ශුද්ධෝත්තම පාවුළු අපොස්තුළු තුමන්ගේ මංගල්‍ය දිව්‍ය පූජා මෙහෙය

 

ජූලි 06 වෙනි සෙනසුරාදා සවස 4 ට, ‛‛නිර්මල කන්‍ය මරියෝත්තමාවන් වන, කටුනායක අප ස්වාමිදූට ගෞරවය සහ මහිමය සඳහා සන්ධ්‍යා නුවානය

 

ජූලි 13 වෙනි සෙනසුරාදා සවස 4 ට, ස්වර්ගස්ථ මාග්‍රට් අපොන්සු මැතිණියගේ තෙවර්ෂ පූර්ණ අනුස්මරණ මංගල්‍ය දිව්‍ය පූජාව

 

ජූලි 20 වෙනි සෙනසුරාදා සවස 4 ට, ඉටිපහන් ආලෝකය මධ්‍යයේ, ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමා සමගින්, දෙව් මවුන්ට ජපමාලය

 

ජූලි 27 වෙනි සෙනසුරාදා සවස 4 ට, ශුද්ධවූ දේව දූතයන්ගේ දිව්‍ය පූජා මෙහෙය

 

සෑම දේව මෙහෙයක්ම අවසානයේ ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමා පොදු ජනතාව සමුවනු ඇත.