සෑම සති අන්තයකම පැවැත්වෙන අපොස්තලික පිය පොදු හමුව (2016 ජූනි 11)

සෑම සති අන්තයකම සෙනසුරාදා සවස කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේදී පැවැත්වෙන අපොස්තලික පිය පොදු හමුව 2016 ජූනි 16 වෙනි සෙනසුරාදා සවස ද, කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දර්ශණ භූමියේදී පැවැත්වුනි.   මෙම පොදු හමුවට සහභාගි වීම සඳහා විවිධ ප්‍රදේශයන්ගෙන් කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ හාස්කම් පුද බිම වෙත වන්දනාකරුවන් රැස්ව සිටියේ අද ලෝකයේ ජීවත්වන, ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේම දර්ශණය වී…

ආධාරත් රැගෙන ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමා ජල ගැල්මෙන් අවතැන් වූ ජනතාව සොයා යයි

ජල ගැල්මෙන් පීඩාවට පත් වී තම ගේ දොර පවා අහිමි වූවන් සොයා ගොස් සිය පුද්ගලීක ධන පරිත්‍යාගයෙන් පිහිට වීමට ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තලික පියතුමා පියවර ගත්තේය.   ජලය බැසගොස් සිය පෙර නිවාසවලට ගොස් සිටින ජනතාවට ආපසු තම ජීවිත අළුතෙන් ආරම්භ කිරීම සඳහා ද විශේෂ ආධාර උන්වහන්සේ පිරිනැමීම විශේෂත්වයකි.            …

ගං වතුරෙන් පීඩාවට පත් ජනතාවට ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමාගෙන් සහනාධාර

ඇදහැලුණ මහ වැස්සෙන් පීඩාවට පත් වූ ජනතාව සොයා ගොස් ඔවුන්ට සහනාධාර බෙදා දීමට ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තලික පියතුමා පියවර ගත්තේය. මෙහි විශේෂත්වය වූයේ කිසිවෙකුගෙන්වත් මේ සඳහා ආධාර නොඉල්ලා උන්වහන්සේගේ පුද්ගලීක ධන පරිත්‍යාගයෙන් මේ අසරණ ජනතාවට පිහිට වීමයි. සහනාධාර විශාල තොගයක් ලොරියක පටවාගෙන පීඩාවට පත් අසරණ ජනතාව සොයා ගොස් ජාති, ආගම් භේද කිසිවක් ගැන නොතකා…

කිසිවෙකුගෙන් ආධාර නොඉල්ලා, සිය පුද්ගලීක ධනය යොදවා, විශාල පිරිසකට ගං වතුර සහනාධාර දීමට ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තලික පියතුමා පියවර ගනියි

ගං වතුරෙන් පීඩාවට පත්වී සිටින අසරණ ජනතාව වෙනුවෙන් ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තලික පියතුමා සහනාධාර බෙදා දීමට පියවර ගත්තේය. උන්වහන්සේ කිසිවෙකුගෙන්වත් ආධාර එකතු නොකර සිය පුද්ගලීක ධනයෙන් ලබාගත් ආහාර ද්‍රව්‍ය ඇතුළු අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය රාශියක් පරිත්‍යාග කිරීම සඳහා ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමා වැඩ සිටින කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ, සූදානම් කෙරුන අයුරුයි මේ. අපොස්තලික මාධ්‍ය ජාලයේ නිලධාරීන් පිරිසක්…

ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තලික පියතුමා ගං වතුරෙන් පීඩාවට පත් ජනතාවට පිහිට වෙයි

ගං වතුරෙන් පීඩාවට පත්වී සිටින අසරණ ජනතාව වෙනුවෙන් ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තලික පියතුමා සහනාධාර බෙදා දීමට පියවර ගත්තේය. උන්වහන්සේ කිසිවෙකුගෙන්වත් ආධාර එකතු නොකර සිය පුද්ගලීක ධනයෙන් ලබාගත් ආහාර ද්‍රව්‍ය ඇතුළු අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය රාශියක් පරිත්‍යාග කිරීම සඳහා ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමා වැඩ සිටින කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ, සූදානම් කෙරුන අයුරුයි මේ. අපොස්තලික මාධ්‍ය ජාලයේ නිලධාරීන් පිරිසක්…