පසුගිය සෙනසුරාදා (2018 ජනවාරි 13) සවස 6 ට සිරිත් පිරිදි කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ, ශුද්ධවූ පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනට දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශයන්ගෙන් පැමිණ සිටි සැදැහැවතුන් ඒකරාශී වූයේ නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමියට හාස්කම් යාච්ඤාව උච්චාරණය කරනු සදහාය.

 

මෙම හාස්කම් යාච්ඤාව ලියනු ලැබූ ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හාස්කම් යාච්ඤාව උච්චාරණය කිරීම සිදුවූ අතර, ප්‍රධාන පූජාසනය මත ස්ථාපිත කර තිබූ නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමියගේ ප්‍රතිමාව විනාඩි තුනක පමණ කාලයක් ජීවමාන වී විවිධ ජීවමාන සලකුණු සැදැහැවතුන්ට පෙන්නුම් කරන්නට විය.

 

හාස්කම් යාච්ඤාව උච්චාරණය කිරීම සදහා ශුද්ධවූ පේදුරු පාවුළු අපොස්තුළු උයන තුලට රැස්වී සිටි සැදැහැවතුන් රැසක්ම ජීවමාන වූ දෙව් මවුන්ගේ ප්‍රතිමාවෙන් විවිධ ජීවමාන ලකුණු දැක ගැනීමට වාසනාවත් වූ අතර ඔවුන් අත් ඔසවා මහත් සතුටින් ඒ බව සනාථ කරනු ලැබුවෝය.

 

නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමිය මේ වන විට විසිතුන් වතාවක් ශ්‍රී ලංකාවේ කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දී ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමන් ඉදිරියේ දර්ශණය වී ඇත. නිර්මල මරිය මෑණියෝ ඒ සෑම අවස්ථාවකදී ම ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමන් සමග පැහැදිලිව කතා කර ඇත. ලෝ වැසි සැමට දැනුම් දීම සදහා පණිවිඩ රැසක් ද එතුමිය ප්‍රකාශ කර ඇත්තාහ.

 

1977 ජූලි 27 වෙනි දින නිර්මල කන්‍ය මරිය මාතාවෝ ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමාණන් ඉදිරියේ දර්ශණය වූයේ එතුමියගේ වම් හස්තයේ කුඩා ජේසු බිළිදුන් ද සමගින් වීම එම දර්ශණයේ විශේෂත්වය වේ. එය එතුමියගේ දසඅට වෙනි දර්ශණය විය.

 

නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමිය සිය වම් හස්තයේ ජේසු බිළිදුන් ද සමගින් දර්ශණය වීම සිහිපත් කරවන පරිදි නිමවා තිබූ දෙව් මවුන්ගේ ප්‍රතිමාව පසුගිය සෙනසුරාදා හාස්කම් යාච්ඤාව සදහා සැදැහැවතුන් ඉදිරියේ ස්ථාපිත කර තිබූ අතර, එවිට විනාඩි තුනක පමණ කාලයක් ජීවමාන වූයේ දෙව් මවුන්ගේ එම ප්‍රතිමාවයි.

 

2018 ජනවාරි 13 වෙනි සෙනසුරාදා සවස කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ ශුද්ධවූ පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනේ දී හාස්කම් යාච්ඤාව සදහා ජේසු බිළිදුන් සමග දෙව් මවු ප්‍රතිමාව ස්ථාපිත කර තිබූ අවස්ථාවේ විනාඩි තුනක පමණ කාලයක් එම ප්‍රතිමාව ජීවමාන වූ අවස්ථාවේ දී ගනු ලැබූ ඡායාරූපයි මේ