ඇදහැලුණ මහ වැස්සෙන් පීඩාවට පත් වූ ජනතාව සොයා ගොස් ඔවුන්ට සහනාධාර බෙදා දීමට ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තලික පියතුමා පියවර ගත්තේය. මෙහි විශේෂත්වය වූයේ කිසිවෙකුගෙන්වත් මේ සඳහා ආධාර නොඉල්ලා උන්වහන්සේගේ පුද්ගලීක ධන පරිත්‍යාගයෙන් මේ අසරණ ජනතාවට පිහිට වීමයි. සහනාධාර විශාල තොගයක් ලොරියක පටවාගෙන පීඩාවට පත් අසරණ ජනතාව සොයා ගොස් ජාති, ආගම් භේද කිසිවක් ගැන නොතකා ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමා සිය සුරතින්ම ඔවුන්ට අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය අඩංගු මළු බෙදා දෙනු ලැබීය.

 

sn178_02

 

sn178_03

 

sn178_04

 

sn178_05

 

sn178_06

 

sn178_07

 

sn178_08

 

sn178_09

 

sn178_10