ලෝකයේම පස්වැනි දෙව්මැදුරද, ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම දෙව්මැදුර ද වන්නේ කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ ඉදිකර, අගෝස්තු 11 වෙනි දා සවස 6 ට, නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමිය වෙත පුද දෙනු ලබන අලංකාර දර්ශණ දෙව්මැදුරයි.

 

මේ ප්‍රකාශය ඔබට ගැටළුවක් විය හැකියි. ලෝකයේම පස්වෙනි දෙව්මැදුර……..ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම දෙව්මැදුර……මේ දර්ශණ දෙව්මැදුර යයි අපි ඔබට පවසන්නේ ඇයි?
හේතුව මෙයයි. හොදින් කියවාගෙන තේරුම් ගන්න.

 

නිර්මල කන්‍ය මරිය මාතාවෝ මේ ලෝකයේ විවිධ ස්ථානවල දර්ශණය වී ඇතත්, එතුමිය තැනක් ද පවසා, දෙව්මැදුරක් ඉදි කරන ලෙස ඉල්ලා ඇත්තේ සතර වතාවයි. පළමුවැන්න, වර්ෂ 1858 ප්‍රංශයේ, ලූර්දු හි දී, දෙවැන්න, වර්ෂ 1917 පෘතුගාලයේ, පාතිමා හි දී, තුන්වැන්න, වර්ෂ 1932 බෙල්ජියමේ, බෝරැං හි දී, සතරවැන්න, 1933 බෙල්ජියමේ, බැනර් හි දී, සහ පස්වැන්න, 1976 ශ්‍රී ලංකාවේ, කටුනායක හි දී.

 

මේ අනුව නිර්මල මරිය මාතාවෝ දෙව්මැදුරක් ඉදි කරන ලෙස ඉල්ලා ඇති පස්වැනි අවස්ථාව මෙයයි. ඒ අනුව නිර්මල මරිය මාතාවෝ කරනු ලැබූ ඉල්ලීමක් නිසා ඉදිකරනු ලැබූ ලොව පස්වැනි දෙව්මැදුර වන්නේ, අගෝස්තු 11 වෙනි සෙනසුරාදා දා සවස 6 ට, ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමාණන්ගේ ශුද්ධවූ සුරතින් ආසිරි ගැන්වෙන මෙම දර්ශණ දෙව් මැදුරයි. නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමිය ශ්‍රී ලංකාවේ දී දර්ශණය වූ ප්‍රථම සහ එකම සිද්ධස්ථානයයි මේ. ඒ අනුව එතුමියගේ ඉල්ලීමක් නිසා තැනුන ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම දෙව් මැදුර වන්නේ ද මෙම දර්ශණ දෙව් මැදුරයි.

 

තවද නිර්මල මර්ය තුමී දෙව්මැදුරක් ඉදිකරන ලෙස මෙතෙක් ඉල්ලා ඇති අවස්ථාවන් පහෙන්, අවස්ථා දෙකක දී පමණක්, සෑදිය යුතු දෙව්මැදුරේ ප්‍රමාණය ද සදහන් කර තිබෙනවා. එයින් පළමු වැන්න, 1933 ජනවාරි 20 වෙනිදා, බෙල්ජියමේ, බැනර් හි දී, මැරියට් බෙකෝ නමැති දැරියට දර්ශණය වී ‛‛මම ‛කුඩා දේවස්ථානයකට’ කැමැත්තෙමි’’ යනුවෙන් ප්‍රකාශ කලාය. දෙවැන්න, 1976 මැයි මස 11 වෙනි දින, මේ ශ්‍රී ලංකාවේ, කටුනායක දී ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමාණන්ට මරිය තුමී දර්ශණය වී, ‛‛මා ආදර දරුව, මෙම ස්ථානයෙහි මා නමට ‛කුඩා දෙව්මැඳුරක්’ ඉදිකරන්න. එය මගේ උතුම් ආශාවකි යනුවෙන් ප්‍රකාශ කලාය. මේ අනුව, 1933 ජනවාරි 20 වෙනි දින, බෙල්ජියමේ, බැනර් හි දීත්, 1976 මැයි මස 11 වෙනි දින, මේ ශ්‍රී ලංකාවේ, කටුනායක, දීත්, නිර්මල කන්‍ය මරිය මාතාවෝ ඉල්ලා සිටියේ, කුඩා දෙව්මැදුරුයි.

 

මරිය මවගේ එම ඉල්ලීමට අනුව තැනූ ‛කුඩා දෙව්මැදුර’ අගෝස්තු 11 වෙනි සෙනසුරාදා සවස 6 ට, නිර්මල කන්‍ය මරිය මාතාවන්ටම පුද දෙනු ඇත.

 

මෙම මහා වරප්‍රසාදිත අවස්ථාව දකින්නට ඔබ කැමති නම් පමණක්, කරුණාකර කල් වේලා ඇතිව දර්ශණ දෙව්මැදුර අභියසට රැස්වන්නට අමතක කරන්න එපා. මෙම අවස්ථාව දකින්නට ලැබීම ඔබගේ ජීවිතයට විශාල වරප්‍රසාදයක් වනු ඇත.

 

ලෝකයේම පස්වැනි දෙව්මැදුරද, ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම දෙව්මැදුර ද වන, අගෝස්තු 11 වෙනි සෙනසුරාදා සවස කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දර්ශණ දෙව්මැදුරයි මෙහි ඡායාරූප මගින් ඔබට දැක ගැනීමට ලැබෙන්නේ