ලබන සෙනසුරාදා, දෙසැම්බර් 1 වෙනිදා, සවස 5 ට, කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ, ශුද්ධවූ පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනේ දී, බැතිමතුන්ගේ සහ වන්දනාකරුවන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් දෙව් මවුන් වෙත ජපමාලය උච්ඡාරණය කරනු ඇත.

 

ජපමාලය උච්චාරණය කරනු ලබන්නේ, කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ මහා හාස්කම් සිද්ධස්ථානය සතුව ඇති, ජීවමාන සංඥාවන් දකින්නට ලැබෙන අසිරිමත් දෙව් මවු ප්‍රතිමාව ඉදිරියේයි.

 

දෙසැම්බර් 1 වෙනි සෙනසුරාදා අපි සැවොම ජපමාල අතට ගෙන, හක්‍ෂ නගා මරිය තුමියට ‛නමෝ මරියනී’ කියමු.

 

අප සියල්ලෝම එක්වී, දයාබර මෑණියන් වෙත පුද දෙනු ලබන මෙම වසරේ අවසාන ජපමාලය එය වන අතර, වසරක් පුරා දයාබර මෑණියන්ගේ කරුණාවෙන් අප ලද සියළුම දේ වෙනුවෙන් එදිනදී අපි එතුමියට තුති පුදමු.

 

අපොස්තුළු තුමෙක් විසින් නිර්මල කන්‍ය මරිය මාතාවන් වෙත ලියනු ලැබූ ලොව ප්‍රථම යැදුම උච්චාරණය කිරීම, ජපමාල යැදුමෙන් පසුව සිදු කරනු ඇත.