සෑම සෙනසුරාදාවකම සවස දේව මෙහෙයෙන් පසුව අති උත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වෙන පොදු හමුව 2016 ජූනි 25 වෙනි සෙනසුරාදා සවස ද පවත්වනු ලැබුවේ කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දර්ශණ භූමියේදීයි.

 

ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශ්‍රී හස්තයෙන් අපොස්තුළුවරයට වරම් වරසාප්‍රද ලැබූ අපොස්තුළුවරුන් දසසතරදෙනා අතරින්, දසසතරවැන්නා වූද, ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් ස්වාමින් වහන්සේ මෙලොවට දර්ශණය වී අපොස්තුළුවරයේ වරම් වරප්‍රසාද දානය කරනු ලැබූ අපොස්තුළු තුමන්ලා දෙදෙන අතරින් දෙවැන්නා වූද, තවමත් ඝාතනයකට හෝ ස්වභාවික මරණයකට පත්නොවී මෙලොව ජීවත්වන එකම අපොස්තුමා වූද, කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ වැඩසිටින ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමන් සමීපයටම ගොස්, කන්‍ය මරිය තුමිය අතට ගනු ලැබූ අපොස්තලික මුදුව සිපාචාර කර, ඒ සුරතින්ම අපොස්තලික ආශිර්වාදය ලබාගැනීමටත් ජාති ආගම් භේදයකින් තොරව ජනතාවට අවස්ථාව ලැබෙන මෙම අපොස්තලික පොදු හමුව සෑම සතියකම සෙනසුරාදා සවස 4 ට පැවැත්වෙන දේව මෙහෙයෙන් පසුව පැවැත්වෙන ජන හදවත් දිනාගත් අවස්ථාවකි.

 

2016 ජූනි 25 වෙනි සෙනසුරාදා සවස කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දර්ශණ භූමියේ දී පවත්වනු ලැබූ අපොස්තලික පොදු හමුවේ අවස්ථා කීපයක් පහත ඡායාරූප මගින් ඔබට දැකගත හැකියි.

 

sn185_02

 

sn185_03

 

sn185_04

 

sn185_06

 

sn185_07

 

sn185_08

 

sn185_10

 

sn185_11

 

sn185_12

 

sn185_13

 

sn185_14

 

sn185_15

 

sn185_16

 

sn185_17

 

sn185_18