අභිනවයෙන් ඉදිවෙමින් පවතින කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දර්ශණ දෙව්මැඳුර සහ ඒ ආශ්‍රිත පරිසරය නවීකරණය කිරීමේ කටයුතු දැන් ආරම්භ වී ඇති අතර, ඒ සඳහා මෙතෙක් අප සිද්ධස්ථාන භූමියේ ඉදිව ඇති දෙව් මවුන්ගේ ප්‍රතිමා මණ්ඩපය ඉවත් කිරීමට සිදුවී තිබෙනවා.

 

මෙම දෙව් මවු ප්‍රතිමාව ආගම් භේදයකින් තොරව සැදැවත් ජනතාවගේ පූජනීය ගෞරවය දිනාගනු ලැබූ දෙව් මවු ප්‍රතිමාවක්.

 

ශ්‍රී ලංකාවේදී දෙව් මවුන් දර්ශණය වූ ප්‍රථම සහ එකම සිද්ධස්ථානය වන කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථාන භූමියේ ස්ථාපිත මෙම ප්‍රතිමාව අභියස යාච්ඤා කල සැදැහැවත් ජනතාව ලබා ඇති පිහිට අප්‍රමාණයි. විවිධ අවස්ථාවන්හිදී ජීවමාන ලකුණු දැකගන්නට ලැබීම මෙම ප්‍රතිමාවේ සුවිශේෂි විශේෂත්වයක්.

 

මෙම ප්‍රතිමාව ඉවත් කිරීමට මත්තෙන් දින නවයක් ප්‍රතිමාව පාමුල ජපමාලය උච්චාරණය කරන ලෙස දෙව් මවුන් ඉල්ලීමක් කර ඇති බැවින්, එම ඉල්ලීමට අවනතව ජපමාලය උච්චාරණය කිරීම පසුගිය අගෝස්තු 3 වෙනි සෙනසුරාදා ආරම්භ වුනා.

 

ජපමාලය උච්චාරණයට පෙර සැදැහැවතුන් දෙව් මවු ප්‍රතිමාව පාමුල කහ පැහැති රෝසමල් ඉටිපහන් දල්වනු ලැබූ අතර, එම ඉටිපහන් දල්වනු ලැබුවේ ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළු තුමා විසිනුයි.

 

නවදින ජපමාල උච්චාරණයේ සයවන දිනය සැප්තැම්බර් 7 වෙනි සෙනසුරාදා සවස 4 ට ආරම්භ වෙනවා.

 

අගෝස්තු 31 වෙනි සෙනසුරාදා ජපමාල උච්චාරණයට පෙර ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළු තුමා සැදැහැවතුන් අත ඇති කහපැහැති රෝසමල් ඉටිපහන් දල්වනු ලැබූ අයුරු පහත ඡායාරූප මගින් දැකගත හැකියි.