2012 ඔක්තෝම්බර් 20 වෙනි සෙනසුරාදා සවස පැවති වැසි සහිත කාලගුණය නිසා අති උත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමා පොදු ජනතා හමුව සඳහා කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ, ශුද්ධවු පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනට පැමිණියේ සුදු පැහැති කුඩයක් යටිනි.

 

සෑම සෙනසුරාදාවකම සවස කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේදී පැවැත්වෙන අපොස්තලික පිය පොදු හමුව සඳහා විවිධ ප්‍රදේශයන්ගෙන් පැමිණෙන ජනතාව රැස්වන්නේ ලොව වැඩසිටින එකම අපොස්තුළු තුමන්ව සිය දෑසින්ම දැකගෙන, උන්වහන්සේගේ අපොස්තලික ආශිර්වාදය ලබා ගැනීම සඳහා දැඩි භක්තියකිනි. රැස්වන ජනතාව අතරින් වන්දනාකරුවන් වැඩි පිරිසකට ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමන් සමීපයටම ගොස් උන්වහන්සේගේ ශ්‍රී හස්තයන් සිපාචාර කර, උන්වහන්සේගේ අපොස්තලික ආශිර්වාදය පුද්ගලීකවම ලබා ගැනීමේ වාසනාව ද එම අවස්ථාවේදී උදාවනු ඇත.

 

ඔක්තෝම්බර් 20 වෙනි සෙනසුරාදා සවස පැවතියේ වැසි සහිත කාලගුණික තත්වයකි. එසේ වූවත් දිවයිනේ නොයෙකුත් ප්‍රදේශයන්ගෙන් ඇදී ආ ජනතාව වැසි නොතකා කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථාන භූමියේ රැස්ව සිටියේ අති උත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමන්ව දැකගෙන, උන්වහන්සේගේ ආශිර්වාදය ලබා ගැනීමේ දැඩි බලාපොරොත්තුවකිනි. ශුද්ධවු පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනේ ඉදිකර තිබූ විශේෂ පීඨිකාව වෙත අපොස්තලික නිවහනේ සිට ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමා පැමිණියේ සුදු පැහැති කුඩයක් යටිනි. ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමන්ගේ ලේකම් ඩබ්ලිවු. අශෝක ප්‍රනාන්දු මහතා, ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමන්ව වැස්සෙන් ආවරණය වන පරිදි උන්වහන්සේගේ හිසට ඉහළින් සුදු පැහැති කුඩය ඉහලාගෙන පැමිණි අතර, පොදු හමුව අවසන් කර උන්වහන්සේ පිටව ගියේ ද සුදු පැහැති කුඩය යටිනි.

 

අති උත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමා ඔක්තෝම්බර් 20 වෙනිදා සවස අපොස්තලික පොදු හමුව සඳහා කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානය වෙත සුදු කුඩයක් යටින් පැමිණෙන අයුරුත්, අවසානයේ එලෙසින්ම පිටත්ව ගිය අයුරුත් පහත ඡායාරූප මගින් ඔබට දැක ගත හැකියි