ජේසුස් ස්වාමින්  වහන්සේ ස්වකීය මරණයට පෙර මෙසේ ප්‍රකාශ කල සේක. ‛‛ඒකාන්තයෙන්ම මම ඔබට කියමි, ඔබ මනුෂ්‍ය පුත්‍රයාණන්ගේ මාංශය අනුභව නොකරන්නහු නම්, ඔහුගේ රුධිරය පානය නොකරන්නහු නම්, ඔබ තුල ජීවනය නැත, යමෙක් මාගේ මාංශය අනුභව කරන්නේද මාගේ රුධිරය පානය කරන්නේද ඔහුට සදාතනික ජීවනය ඇත. තවද මම ඔහු අන්තිම දවසේදී උත්ථාන කරන්නෙමි. මාගේ මාංශය සැබෑ භෝජනය වේ. මාගේ රුධිරය සැබෑ පානය වේ. මාගේ මාංශය අනුභව කරන මාගේ රුධිරය පානය කරන තැනැත්තේ මා තුල ජීවත් වන්නේය, මම ද ඔහු තුල ජීවත් වන්නෙමි’’ (ජුවාම් 6/53-56)

 

අප ස්වාමින් වන ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශ්‍රී මුඛයෙන් වදාල ඉහත සඳහන් වචන වලට අවනත වෙමින් හා උන්වහන්සේගේම අපොස්තුළු තුමෙකු වශයෙන්, ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තලික පියතුමා, පූපය මාර්ගයෙන් ජේසු තුමන්ගේ ශ්‍රී ශරීරයද, මිදියුෂ මාර්ගයෙන් උන්වහන්සේගේ ශ්‍රී රුධිරයද, උන්වහන්සේ පුද කරනු ලබන දිව්‍ය පූජා මෙහෙයන්වලදී සැදැහැවතුන්ට විටින් විට, ප්‍රධානය කිරීමට පියවර ගන්නා සේක.

 

2013 අප්‍රියල් 27 වෙනි සෙනසුරාදා සවස කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ ශුද්ධවු පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනේ දී ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමා විසින් පුද කරනු ලැබූ දිව්‍ය පූජා මෙහෙයට සහභාගි වීමට පැමිණ සිටි සැදැහැවතුන්ට අපොස්තලික පියතුමන්ගේ හස්තයෙන්, ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශ්‍රී ශරීරය සමගින් ශ්‍රී රුධිරය ලබා ගැනීමේ උතුම් වරප්‍රසාදය හිමි විය.

 

‛‛මාගේ මාංශය අනුභව කරන, මාගේ රුධිරය පානය කරන තැනැත්තේ මා තුල ජීවත් වන්නේය මම ද ඔහු තුල ජීවත් වන්නෙමි’’යි වදාල ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ වචන වලට අනුව, සැදැවත් ජනතාව, අප්‍රියල් 27 වෙනි සෙනසුරාදා සවස දිව්‍ය පූජා මෙහෙයේදී ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තලික පියතුමන්ගේ හස්තයෙන්, පූපය මාර්ගයෙන් ජේසු තුමන්ගේ ශ්‍රී ශරීරයද, මිදියුෂ මාර්ගයෙන් උන්වහන්සේගේ ශ්‍රී රුධිරයද, ලබාගන්නා අයුරු පහත ඡායාරූප මගින් ඔබට දැකගත හැකියි