2017 ජූනි 3 සෙනසුරාදා සවස ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ ශුද්ධවූ පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනේ දී වන්දනාකරුවන් ඇමතූ අයුරු

2017 ජූනි 3 සෙනසුරාදා සවස ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ ශුද්ධවූ පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනේ දී වන්දනාකරුවන් ඇමතූ අයුරු

 

නිර්මල කන්‍ය මරියෝත්තමාවන්ගේ ප්‍රතිමාවට නිල් මැණික් සහිත රත්තරන් ඔටුන්නක් පළදවනු ලැබුවේ ඇයි දැ යි ලබන සෙනසුරාදා (2017 ජූනි 10) හෙළි කරනු ලබන බව ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා ප්‍රකාශ කල සේක.

 

උන්වහන්සේ ඒ බැව් ප්‍රකාශ කරනු ලැබුවේ 2017 ජූනි 3 වෙනි සෙනසුරාදා සවස කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ, ශුද්ධවූ පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනේ දී වන්දනාකරුවන් පිරිසක් සමග ජපමාලය උච්ඡාරණය කිරීමට එක්වූ අවස්ථාවේ දී ය.

 

නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමිය විසිතුන් වාරයක් ම දර්ශණය වූ කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ එතුමියගේ නමට කැප කල දෙව්මැදුරක් ඉදිකරන ලෙස කරනු ලැබූ ඉල්ලීම අනුව සිය පුද්ගලීක මුදලින්ම රුපියල් කෝටි අටක් වැය කර එම ඉල්ලීම කරනු ලැබූ අතර එතුමිය කිසිදු දවසක එතුමියගේ ප්‍රතිමාවට නිල් මැණික් සහිත රත්තරන් ඔටුන්නක් පළදවන්නැයි ඉල්ලීමක් නොකල බව ද ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමා ප්‍රකාශ කල සේක.

 

ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමන් සමග ජපමාලයට එක්වූ වන්දනාකරුවන් අමතමින් උන්වහන්සේ තව දුරටත් කියා සිටියේ කිසිවෙකුවෙකුගෙන්වත් මුදලින් ආධාර නොඉල්ලා තම පුද්ගලීක මුදලින් නිර්මල මෑණියන්ට නිල් මැණික් රත්තරන් ඔටුන්නක් පැළදවීමට තීරණය කල හේතුව මරිය තුමියට ආදරය ගෞරවය දක්වන සියල්ලන්ම දැන ගත යුතු කතාවක් බවත්, ඇත්තටම ඒ කතාව මරිය තුමියට අවංකවම ආදරය ගෞරවය දක්වන සැමගේ දෙඇස් වලට කදුලක් එක් කරනු ලබන කතාවක් බවත්, ඒ කණගාටුදායක කතාව ලබන සෙනසුරාදා (ජූනි 10) සවස හෙලි කරන බවත් ය.

 

ලබන සෙනසුරාදා (2017 ජූනි 10 සෙනසුරාදා) සවස 6 ට කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ ශුද්ධවූ පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනේ දී ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා පසුගිය අප්‍රියල් 29 වෙනි සෙනසුරාදා සවස නිර්මල කන්‍ය මරිය මෑණියන් වෙත අධික වටිනාකමකින් යුතු නිල් මැණික් සහිත රත්තරන් ඔටුන්නක් පළදවනු ලැබුවේ ඇයි දැයි ප්‍රකාශ කිරීමට සූදානම්ව සිටින අතර එම ප්‍රකාශයෙන් පසුව, වන්දනාකරුවන්ගේ ඉල්ලීම් වෙනුවෙන් නිර්මල කන්‍ය මරිය මෑණියන් වෙත හාස්කම් යාච්ඤාව උච්ඡාරණය කරනු ඇත.