2013 ඔක්තෝම්බර් 5 වෙනි දින සවස, අපි සියල්ලෝම දෙව් මවු ප්‍රතිමාව පාමුළ ජපමාලය පුදකර, එතුමියට උපහාර පුදා සමු දුන් දෙව් මවු ප්‍රතිමාව, නැවතත් කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයට පිළිගැනීමේ උපහාර මෙහෙය පෙබ්‍රවාරි 7 වෙනි ඉරිදා සවස 6 ට ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළු තුමාණන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වෙනු ඇත.

 

පෙබ්‍රවාරි 7 වෙනි දිනය, ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමන්ගේ ජීවිතයට, සුවිශේෂී දිනයකි. උන්වහන්සේ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශ්‍රී හස්තයෙන් අපොස්තුළුවරයට පත්වූයේ 1975 පෙබ්‍රවාරි 7 වෙනි දින සවස 6.30 ට පමණ කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේදීයි. ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ පැමිණීම පිළිබඳව නිර්මල කන්‍ය මරිය වහන්සේ, ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමාණන් වෙත දනුම් දුන්නේ 1975 පෙබ්‍රවාරි 7 වෙනි දින සවස 6 ට පමණය. එය මරිය තුමියගේ 8 වෙනි දර්ශණය විය. ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට වැඩ සිටීම සඳහා සුදු රෙදි කඩක් අතුරන ලෙස ද, මරිය මවු තුමිය, ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමන්ට සැලකර සිටියේ ද එම දර්ශණයේදීය. එදා උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් අතුරන ලද එම රෙදි කඩ මත ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශ්‍රී පතුල් සටහන් ලාංඡනය වූ අතර, අද ද එම සළුව මත එම ශ්‍රී පතුල් ලාංඡන නොමැකී පවතී. අවසාන වරට මෙම ශ්‍රී පතුල් සළුව ජනතාව සඳහා ප්‍රදර්ශණය කරනු ලැබුවේ 2009 ජූනි 27 වෙනි දාය. නැවතත් මෙම ශුද්ධවු සළුව ප්‍රදර්ශණය කිරීමට ද නියමිතයි. පෙබ්‍රවාරි 7 වෙනි දින මෙම ශ්‍රී පතුල් සළුවට වසර 41 ක් සම්පූර්ණ වන අතර, ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමාණන් ද, පෙබ්‍රවාරි 7 වෙනි දින සවස සිය අපොස්තුළුවරයේ වසර 41 ක් සම්පූර්ණ කරන අතර, සිය 42 වෙනි අපොස්තලික වර්ෂය ආරම්භ කරනු ලබන්නාහ.

 

මේ අනුව පෙබ්‍රවාරි හත්වෙනිදාව ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමාණන්ට සුවිශේෂි දිනයකි. උන්වහන්සේගේ ආශිර්වාදය සොයන සැමට ද එම දිනය සුවිශේෂී දිනයක් විය යුතුමය.

 

මේ අනුව සිය අපොස්තුළුවරය පිළිබඳ පණිවිඩය දැනුම් දුන් නිර්මල කන්‍ය මරිය මතාවන්ට ද ගෞරව පිණිස, කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානය, එතුමියගේ සිද්ධස්ථානයක් බවට පත්කර ගත් නිර්මල කන්‍ය මරිය මාතාවන්ගේ, අපට සුපුරුදු පිලිරුව නැවතත් අප අතරට පිළිගන්නා අභිමානවත් සන්ධ්‍යා ජපමාල මෙහෙය පෙබ්‍රවාරි 7 වෙනි ඉරුදින සවස 6 ට, ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළු තුමාණන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ වනු ඇත.