සියළු අපොස්තුළු තුමන්ලාගේ රාජේශ්වරිය වූ ද, ස්වර්ග රාජ්‍යය දිනා සිටින සියළුම සාන්තුවරයන්ගේ රාජේශ්වරිය වූ ද නිර්මල කන්‍ය මරිය මාතාවෝ දර්ශණය වූ ශ්‍රී ලංකාවේ එකම සිද්ධස්ථානය වූ ‛‛කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානය’’ට අද ‛‛හාස්කම් සිද්ධස්ථානය’’ ලෙසින් ජනතාව අතරින්ම නමක් සෑදුනේ, මෙම සිද්ධස්ථානයේ දී පොදු මහ ජනතාව ලබාගන්නාවූ අප්‍රමාණ වරප්‍රසාදයන් නිසාය.

 

මේ සියළු වරප්‍රසාදයන් අපට ලබා දීම සදහා මැදහත්කාරිය වන්නේ නිර්මල කන්‍ය මරිය මාතාවෝය. එතුමිය 1975 පෙබ්‍රවාරි 5 වෙනි දින ප්‍රථම වරට ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමාණන්ට දර්ශණය වූ අතර, මේ වන විට එතුමිය විසිතුන් වතාවක් දර්ශණය වී ඇත්තාහ. නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමිය දැක ගැනීමට සුවිශේෂී වාසනාව ලබා ගත් ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමා මරිය තුමියගෙන් පණිවිඩ රැසක් ද ලබා ඇති අතර ඒවා උන්වහන්සේ ජනතාවට හෙළිකර ඇත.

 

මෙම පණිවිඩ අතරින් 9 වෙනි දර්ශණයේ පණිවිඩය මගින් මරිය තුමිය අප සියල්ලන්ටම උදව් කිරීමට එතුමිය තුල ඇති ආශාව දන්වා දී ඇත්තාහ. එම පණිවිඩයේ පළමු වන සහ දෙවන වගන්ති මෙලෙස විය. ‛‛ජන්ම දෝෂයෙන් නිර්දෝෂව පිළිසිඳුන තැනැත්තිය මමයි. මෙම දේව මෙහෙයන්ට විශ්වාසයෙන් සහභාගි වන අයට ඔබ මගින් දේව වරප්‍රසාද බෙදා දීම මාගේ ආශාවයි’’

 

ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා පවත්වනු ලබන දේව මෙහෙයන් සදහා සහභාගි වන්නාවූ ජනතාවට නොව, එම දේව මෙහෙයන්ට ‛‛විශ්වාසයෙන්’’ යුතුව සහභාගි වන්නාවූ ජනතාවට දේව වරප්‍රසාද බෙදා දීමට මරිය තුමිය සිය සම්පූර්ණ හදවතින් ම ඇති ආශාව මෙලෙස ප්‍රකාශ කර ඇතුවා පමණක් නොව, එය ඉටුකර ඇති අන්දම ද පුදුමාකාරය. මරිය තුමියගේ පිහිට පැතීමේ අවස්ථාව, ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමන් අනුමත කරනු ලැබූ දේව මෙහෙයක් සමග සම්බන්ධ කරමින් පවත්වනු ලබන්නේ ද, මරිය තුමියගේ 9 වන දර්ශණයේ පණිවිඩය නිසාය.

 

සෑම සෙනසුරාදාවකම සවස නිර්මල කන්‍ය මරිය මාතාවන් වෙත පුද දෙන හාස්කම් යාච්ඤාව, ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමන් විසින් ම ලියනු ලැබූ යාච්ඤාවකි. සෑම සෙනසුරාදාවකම සවස 6 ට, මෙම හාස්කම් යාච්ඤාව මරිය තුමියට පුද කරනු ලබන්නාහ.

 

2018 ජනවාරි 13 වෙනි සෙනසුරාදා සවස විවිධ ප්‍රදේශයන්ගෙන් කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානය වෙත පැමිණ සිටි සැදැහැවතුන් විශාල පිරිසක් අතරින් සැදැහැවතුන් කණ්ඩායමකට විශේෂ අවස්ථාවක් උදාවිය. එයනම් සිද්ධස්ථානයේ ශුද්ධවූ පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනේ දී ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමාණන් සමග දෙව් මවුන් වෙත පුදන හාස්කම් යාච්ඤාවට සහභාගි වීමටය. හාස්කම් යාච්ඤාව අවස්ථාවේ දී සැදැවතුන් තම ඉල්ලීම් ලිවූ ලිපි දෙව් මවුන් වෙත උඩට ඔසවාගෙන සිටින ආකාරය මෙම ඡායාරූප මගින් ඔබට දැකගත හැකිවනු ඇත