අති උත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමා කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දී 2016 සැප්තැම්බර් 17 වෙනි සෙනසුරාදා ජේසුස් ස්වාමි දරුවාණන්ගේ කුරුසිය ආශිර්වාද ගැන්වීම නිමිත්තෙන් පැවැත්වූ සන්ධ්‍යා දේව මෙහෙය අභිමානවත් ලෙස සිදු කරනු ලැබීය.

 

උසින් අඩි නවයක් වූ මේ කුරුස ප්‍රතිමාව ආසිරි ගැන්වීමේ අවස්ථාවට සහභාගි වීම සඳහා විවිධ ප්‍රදේශයන්ගෙන් කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානය වෙත පැමිණ, දර්ශණ භූමියේ රැස්ව සිටි ජනතාව අතරින් පැමිණි ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළු තුමා ගීතිකා හඩ මධ්‍යයේ ප්‍රථමයෙන් කුරුසිය ආසිරි ගන්වනු ලැබූ සේක.

 

ඉන්පසු සන්ධ්‍යා මෙහෙය ආරම්භ කිරීම සඳහා ප්‍රධාන පීඨිකාව වෙත සැපත්වූ ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමා සන්ධ්‍යා මෙහෙයේ දී පවත්වනු ලැබූ දේශණය කොටස් දෙකකින් යුක්ත විය. ජේසුස් ස්වාමින් වහන්සේගේ කල්වාරි ගමනේ දී, කුරුසිය රැගෙන යාමට උන්වහන්සේට සහය වූ සිරේනියේ සීමොන්, ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමන්ගේ දේශණයට ලක්වූ ප්‍රධාන මාර්තෘකාව විය. දීර්ඝ දේශණයේ ප්‍රථම කොටස සිටගෙන පැවැත්වූ උන්වහන්සේ, දෙවන කොටස වාඩිවී පවත්වනු ලැබීම විශේෂත්වයක් විය.

 

ජනතාවගේ පැතුම් සඳහා ඉතාමත් ප්‍රාතිහාර්‍යාත්මක අන්දමින් පිහිට ලැබෙන සිද්ධස්ථානයක් ලෙසින් ප්‍රචලිත, ජේසු තුමන් සහ මරිය තුමී වැඩම කල මෙම කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානය වෙත පැමිණ සිටි බොහෝ බැතිමතුන් අත ඔවුන්ගේ ජීවිත අවශ්‍යතා ලිවූ ලිපි තිබුණ අතර, ඒවා ශ්‍රී කුරුසිය වෙත යොමු කර යාච්ඤා කිරීමට ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමා බැතිමතුන්ට අවස්ථාවක් සලසා දුන් අතර, ඒ සියළුම ලිපි සඳහා උන්වහන්සේ ආශිර්වාද කල සේක.

 

සන්ධ්‍යා මෙහෙය අවසානයේ සිය අපොස්තලික ආශිර්වාදය දානය කරනු ලැබූ ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමා, පසුව ශුද්ධවු කුරුසිය සිපාචාර කල අතර, සැදැහැවතුන්ට ද ඒ සඳහා අවස්ථාව ලබා දුනි.

 

මෙහි ඡායාරූප මගින් ඔබට දැකගත හැක්කේ 2016 සැප්තැම්බර් 17 වෙනි සෙනසුරාදා සවස ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළු තුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දර්ශණ භූමියේ දී පවත්වනු ලැබූ ශ්‍රී කුරුසියේ සන්ධ්‍යා මෙහෙයේ විවිධ අවස්ථාවන් වේ