ලබන සෙනසුරාදා (නොවැම්බර් 17) ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තලික පියතුමා බැතිමතුන් සහ වන්දනාකරුවන් අතරට පැමිණ, නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමී දර්ශණය වූ කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේදී, ඉටිපහන් ආලෝකය මධ්‍යයේ ජපමාලය උච්චාරණය කරනු ඇත.

 

නිර්මල කන්‍ය මරිය මවු තුමිය ලොව පුරා දර්ශණය වූ සෑම අවස්ථාවකදීම ජපමාලය උච්චාරණය කරන ලෙස ඉල්ලා සිටියාය. එතුමිය කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයෙහි දර්ශණය වූ අවස්ථාවන්හිදී ද මෙම ඉල්ලීම කරනු ලැබුවාය.

 

1975 නොවැම්බර් 29 වෙනි දින, කන්‍ය මරිය මවු තුමිය 14 වන වරට දර්ශණය වූ අවස්ථාවේදී, ජපමාලය ගැන මෙසේ ප්‍රකාශ කරනු ලැබුවාය. ‛‛මාගේ හදට සැනසීමක් දෙන්න. මගේ හදට සැනසීමක් දීමට ඔබලා කැමති නම්, මගේ හද ඇවිලෙන දුක් ගින්න නිවීමට ආශානම්, ජපමාලය නිතර කියමින් ජපමාලය නමැති ඒ සිසිල් ජල ධාරාවෙන් මාගේ හද වෙලන්න.’’

 

1977 ජූලි 27 වෙනි දින, අප දයාබර මරිය මාතාවෝ 18 වන වරට දර්ශණය වූයේ, කුඩා ජේසු බිළිඳුන්වද එතුමියගේ වම් හස්තයෙන් වඩවාගෙනය. ඒ කුඩා ජේසු බිළිඳාණන්ව ද වඩවා ගෙන මරිය මව ජපමාලය පිළිබඳව මෙසේ සඳහන් කරණු ලැබුවාය. ‛‛මගේ නිර්මල හෘදයට සැනසීම පතා ජපමාලය කියන්න, ජපමාලය කියන්න. භක්තියෙන්, විශ්වාසයෙන් ජපමාලය කියන්නන් වෙනුවෙන්, මේ ලෝකයේදී පමණක් නොවෙයි, ශුධිකාග්නි ස්ථානයේදීත් මට පහසුවෙන් මැදිහත් විය හැකියි.’’

 

මෙසේ විටින් විට ජපමාලය ගැන කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දී ප්‍රකාශ කරනු ලැබූ නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමිය, 1981 පෙබ්‍රවාරි 6 වෙනි දින, 21 වන වරට දර්ශණයවී ජපමාලය ගැන මෙසේ පොරොන්දුවක් දුන්නාය. ‛‛ජපමාලය දිනපතා මා වෙත ඔප්පු කරන පවුල්වලට මම සාමය පොරොන්දු වෙමි.’’

 

නැවතත් 1985 දෙසැම්බර් 21 වෙනි දින, මරිය මාතාවෝ නැවත වරක් කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේදී දර්ශණය වූ අතර, එවර ඕතුමිය නැවත වරක් ජපමාලය ගැන මෙසේ සඳහන් කලාය. ‛‛ජපමාලය උච්චාරණය කිරීමෙන් සාතන්ගේ බලය නැති කර දැමිය හැකියි. පාපයට ඇති ආශාවන් දුරු කල හැකියි, සමාදානය ලඟා කරගත හැකියි.’’

 

මෙසේ ජපමාලයේ අගය, බලය ප්‍රකාශ කරනු ලැබූ කන්‍ය මරිය මවු තුමිය ඉතාමත් ආශා කරන්නාවූ යැදුම ද ‛නමෝ මරියයි’. එය අප මුවින් උච්චාරණය වනු දැකීම එතුමියගේ බලවත් ආශාවයි. ඒ නිසාම ජපමාලය උච්චාරණය කිරීමේදී වැඩියෙන්ම කියවෙන යැදුම ‛නමෝ මරියයි.’ ජපමාලය උච්චාරණය කිරීමේදී ‛නමෝ මරිය’ යැදුම් 53 ක් ඔප්පු කිරීමට සිදුවේ.

 

මරිය තුමී අගය කරන ජපමාලය අද නූතන සමාජයෙන් ඈතට ඈතට තල්ලුවී යන බවක් දකින්නට ඇත. ඒ නිසාම ජපමාලයේ මහිමය පිණිස, මරිය තුමියගේ සැනසීම පිණිස, ජපමාලය නැවතත් සමාජ ගත කරණු පිණිස, ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමා, බැතිමතුන් සහ වන්දනාකරුවන් සමග ජපමාලය උච්චාරණය කිරීමට ආරම්භ කර ඇත.

 

ජනතාව අතරට ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමන්ද පැමිණ, ඉතාමත් ගෞරව බහුමානයෙන් මරිය මවට ජපමාලය පිදෙන අවස්ථාවේදී, අප දයාබර මරිය මවුන් පාමුල ඉටිපහන් 53ක් දල්වනු ඇත. ඉන් සංකේතවත් වන්නේ, ජපමාලයේදී උච්චාරණය කරනු ලබන ‛නමෝ මරිය’ 53 යි.

 

නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමිය දර්ශණය වූ කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේදී ලබන සෙනසුරාදා පැවැත්වෙන, ‛‛ඉටිපහන් ආලෝකය මධ්‍යයේ ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමන් සමග, මරිය මවට ජපමාලය උච්ඡාරණය කිරීම’’ සවස 4 ට ආරම්භ වනු ඇත.