දේව මෑණියන්ගේ ඉල්ලීමකට අනුව ගොඩ නැගුණු ලොව 5 වන දෙව් මැදුර වන අති පූජනීය කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානය අද ලොවට ධර්මය බෙදන මහා දහම් කේන්ද්‍රස්ථානයක් බවට පත් වී ඇත්තාහ. බොහෝ දෙනෙකුගේ ජීවිත දේව වරප්‍රසාදයෙන් පුරවා ලූ , බොහෝ දෙනෙකුගේ ජීවිත ධර්මයෙන් ආලෝකමත් කර ලූ , මේ මහා උතුම් පුදබිම ලොවටම හිමිවූ මහඟු සම්පතකි. මේ උතුම් වූ සිද්ධස්ථානයට පා තැබීමත් පෙර පින් බලයක් නිසාම සිදුවන්නක් බව මේ උතුම් වූ සිද්ධස්ථානය වෙතින්ම පුදුමාකාර ලෙස පිහිට වරප්‍රසාද ලැබූ බොහෝ දෙනෙකු නිසැකවම දන්නා කරුණකි.

 

ඒ වගේම මේ උතුම් පුදබිමේ පූජනීයත්වය තව තවත් වැඩිවන්නේ අද ලොව වැඩ වසන මහා ආධ්‍යාත්මික දහම් ගුරුවරයෙකු වන ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළු තුමාණෝ ජීවමානවම මේ උතුම් සිද්ධස්ථානයේ වැඩ වසන බැවිනි. නිරතුරුවම දේව වරප්‍රසාද තුළින් බොහෝ දෙනෙකුගේ ජීවිත ආලෝකමත් කරමින් හා පාපය තුළ අතරමං වූ බොහෝ දෙනෙකුගේ ජීවිත වෙත නිවැරදි දහම් මාවත පෙන්වා දෙන උන් වහන්සේ මේ ලෝකයට ලද මහා උතුම් සම්පතකි.

 

සැබැවින්ම 1975 පෙබරවාරි 5 වන දා සිට දෙව් මවුන් මේ කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ පූජනීය සිද්ධස්ථානයේ 23 වාරයක් මෙහි වැඩ වසන ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළු තුමාණන් ඉදිරියේ දර්ශනය වෙමින් එතුමිය බොහෝ පණිවිඩ රැසක් ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමාණන් තුලින් මේ ලෝකය වෙත ප්‍රකාශ කරනු ලැබුවේ ධර්මයෙන් පිරිහුන මේ ලෝකය නැවතත් නිවරදි දහම් මාර්ගය තුල ගමන් කරනවා දැකීම එතුමියගේ ආශාව වන බව නිසා නොවේද?

 

ඒ නිසාම සැබවින්ම අද වන විට මේ උතුම් සිද්ධස්ථානය මේ සමාජය වෙත අධ්‍යාත්මික විමුක්තිය කරා ගමන් කරන නිවරදි ධර්ම මාර්ගය පෙන්වා දෙන මහා දහම් කේන්ද්‍රස්ථානයක් වී ඇති බව අවිවාදයෙන්ම පිළිගත යුතු කරුණකි.

 

දේවමෑණියන්ගේ ඉල්ලීමකට අනුව ලොව ගොඩනැඟුණු 5 වන දෙව්මැදුර වන කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානය ප්‍රතිසංස්කරණය කරමින් මීට තෙවසරකට පෙර එනම් 2018 අගෝස්තු 11 වන දින මහා පූජනීය දහම් කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස ලොවට දායාද වූ අද වැනි දිනක් උතුම් මංගල දිනයක් ලෙස ලොවටම වැදගත් වනු ඇත.

 

දෙව් මවුන්ගේ ඉල්ලීම සම්පූර්ණත්වයට පත්කරමින් අදින් වසර තුනකට පෙර (2018 අගෝස්තු 11) කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ අභිනව දර්ශණ දේව මන්දිරය නිර්මල කන්‍ය මරියෝත්තමාවන්ගේ සුරතට, ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපෝස්තුළුතුමාණන් විසින් භාර කරනු ලැබූ අවස්ථාවේ ඡායාරූප ස්වල්පයක් මේ.

 

සටහන – රංග ප්‍රසාද් – ජා-ඇල