තමන් බලාපොරොත්තු වන්නාවූ බලාපොරොත්තුවක් සිතින් ප්‍රාර්ථනා කරමින් නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමිය වෙත ඉටිපහන් 123 ක් දැල්වීම මෙම කාලයේ දී සෑම සෙනසුරාදාවකම සවස කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දී සැදැහැවතුනට හිමිවන සුවිශේෂී වරප්‍රසාද අවස්ථාවකි.

 

නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමිය විසිතුන් වතාවක් දර්ශණය වී ඇති කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානය, මරිය තුමියගේ බැල්ම හිමි වී ඇති කිසිදු ආගම් භේදයක් නොමැතිව මරිය තුමිය වෙත ලගා විය හැකි හාස්කම් පුද බිමකි.

 

නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමිය දර්ශණය වූ සෑම අවස්ථාවකම එතුමිය මේ පුද බිමේ දර්ශණය වූයේ කහ පැහැති රෝසමල් 123 ක් මත බැවින්, මෙම විශේෂ රෝසමල් ඉටිපහන් 123ක් සෑම සෙනසුරාදාවකම සිද්ධස්ථානයේ ඉටිපහන් කවුළුවෙන් නිකුත් කරන අතර, එම සුවිශේෂී අවස්ථාව හිමි වනුයේ ද සැදැහැවතුන් 123 දෙනෙකුට පමණකි.

 

නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමියව විසිතුන් වතාවක් සියැසින් දැක ගැනීමට වාසනාව ලැබූ ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා විසින් පොදු ජනතාවට ලබා දී ඇති මහගු තිළිණයක් බඳු ‛හාස්කම් යාච්ඤාව’ උච්චාරණය කිරීමෙන් පසුව, කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ ශුද්ධවූ පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනේ දී රෝසමල් 123ක් දැල්වීමේ අවස්ථාව සැදැහැවතුන්ට හිමිවනු ඇත.

 

නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමිය විසිතුන් වතාවක් දර්ශණය වූ කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ ශුද්ධවූ පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනේ දී සෑම සෙනසුරාදාම සවස 6 ට කිසිදු භේදයකින් තොරව පූර්ණ ජනතා සහභාගිත්වයෙන් උච්චාරණය කෙරෙන හාස්කම් යාච්ඤාවෙන් පසුව දයාබර දෙව් මවුන් පාමුල රෝසමල් ඉටිපහන් 123ක් දැල්වීමට ආරම්භ වේ. ඉටිපහන් දල්වාගෙන දෙව් මවුන් පාමුළට වී තමන් බලාපොරොත්තු වන්නාවූ බලාපොරොත්තුවක් සිතින් ප්‍රාර්ථනා කරමින් ශුද්ධවූ පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනේ පසෙකට වී නිහඩව යාව්ඤා කරන සැදැහැවතුන් පසුගිය සැප්තැම්බර් 30 වෙනි සෙනසුරාදා සවස දැකගන්නට හැකි වූ අයුරු මෙම ඡායාරූප මගින් ඔබට පෙනෙනු ඇත