නිර්මලවූ අති දයාබර කන්‍ය මරිය මාතාවෝ විසිතුන් වතාවක් දර්ශණය වූ ශ්‍රී ලංකාවේ එකම සිද්ධස්ථානය වන්නා වූ කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානය වෙත නිරන්තරයෙන් ඇදී එන්නාවූ ජනතාව දයාබර මරිය මවගේ පිහිට ආධාරය පතන්නේ මවක ඉදිරියේ වැඳ වැටී ආයාචනය කරන්නා වූ දරුවන් මෙනි. මේ සැම දෙනෙක් වෙනුවෙන් දයාබර මරිය මවගේ අනුකම්පාවේ සහ දයාවේ දෝත දිගුවන්නේ සත්තකින්ම මවු සෙනෙහසිනි. ඒ බව සනාථ වන්නේ එතුමිය වෙතින් ලබන්නා වූ අපමණ පිහිට නිසාමය.

 

මෙම කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දී නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමියව විසිතුන් වතාවක් දැකගනු ලැබූ ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමන් විසින් ලියනු ලැබූ යාච්ඤාවක් මේ වන විට මරිය තුමියට ඉමහත් ප්‍රසන්න යාච්ඤාවක් බවට පත් වී ඇත. අප එලෙස සටහන් කරන්නේ එම යාච්ඤාව උච්චාරණය කිරීමෙන් ජනතාව ලබන පිහිට නිසාම නොවෙයි, එම පිහිට මරිය තුමිය දානය කිරීමට යොදා ගනු ලබන විස්මිත ක්‍රමය නිසාය.

 

සෑම සෙනසුරාදාවකම සවස 6 ට මෙම යාච්ඤාව බැතිමතුන් එක්වී, එකම හඩින් උච්චාරණය කල යුතු වන්නේ, නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමිය දර්ශණය වූ කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේදී යි. යාච්ඤාව උච්චාරණය කල පසු තම ඉල්ලීම ලියා කුඩා ලිපියක් රතු පෙට්ටියට දැමිය යුතු අතර, එම ඉල්ලීම් ලිපි සමගින් රතු පෙට්ටිය ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමන් වෙත භාරදෙනු ඇත.

 

සමහර බැතිමතුන් හාස්කම් යාච්ඤාවට සහභාගි වී තම ඉල්ලීම ලියා රතු පෙට්ටියට දැමූ පළමු ලිපියෙන්ම සිය ඉල්ලීම ඉටු වූ බව වාර්තා වී ඇත. තවත් අයට ලිපි දෙකක්, තුනක් ආදී ලෙසින් තම ඉල්ලීම ලියා රතු පෙට්ටියට දැමීමට සිදු වී ඇති අතර, මේ වන විට තම ඉල්ලීම ලියා රතු පෙට්ටියට දැමීමට සිදු වී ඇති වැඩිම වාර සංඛ්‍යාව අටකි. මේ සියල්ල අප ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමන්ගේ ආශිර්වාදයෙන්, නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමියගේ මැදිහත් කමින් බැතිමතුන්ගේ කැපවීම ද සැලකිල්ලට ගෙන පිහිට ලැබෙන ක්‍රමයයි.

 

තම ඉල්ලීම් රතු පෙට්ටිය තුලට දැමීමට අවස්ථාව සෑම සෙනසුරාදාවකම සවස 6 ට හාස්කම් යාච්ඤාවෙන් පසුව බැතිමතුන්ට හිමි වන අතර, 2017 සැප්තැම්බර් 16 වෙනි සෙනසුරාදා සවස කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ ශුද්ධවූ පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනේ දී බැතිමතුන් පිරිසක් රතු පෙට්ටියට ලිපි දමන අයුරු මෙම ඡායාරූප මගින් ඔබට දැකගත හැකියි.