පිච්චමල් සුවඳ පැතිරෙන ලොව ඇති එකම එක අසිරිමත් දේව මාතා ප්‍රතිමාවේ සේයාරුව නොවැම්බර් 18 වෙනි ලබන සෙනසුරාදා සිට දෙසැම්බර් 16 වෙනි සෙනසුරාදා දක්වා, සෙනසුරාදා දිනවල දී පමණක් කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ ශුද්ධවූ පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනේ දී ප්‍රදර්ශණය කරනු ඇත.

 

දෙසැම්බර් 24 වෙනි ඉරුදින මධ්‍යම රාත්‍රී නත්තල් මංගල දිව්‍ය පූජාව අවසානයේ දී සහ දෙසැම්බර් 31 වෙනි ඉරුදින මධ්‍යම රාත්‍රී නව අවුරුදු ආසිරි මංගල දිව්‍ය පූජාව අවසානයේ දී, මෙම අසිරිමත් දේව මාතා ප්‍රතිමාව ප්‍රදර්ශණය කෙරෙන අතර, පැයක කාලයක් බැගින් මෙම දින දෙක තුල දී ජනතාවට අසිරිමත් ප්‍රතිමාව සමීපයටම ගොස් යාච්ඤා කිරීමටත්, අසිරිමත් දේව මාතා ප්‍රතිමාවෙන් විහිදෙන ප්‍රාතිහාර්යාත්මක පිච්චමල් සුවද විද ගැනීමටත් පහසුකම් සලස්වනු ඇත.

 

ඊට පෙර සෙනසුරාදාවන් සතරක් අසිරිමත් දේව මාතා ප්‍රතිමාවේ සේයාරුවක් කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ, ශුද්ධවූ පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනේ දී ප්‍රදර්ශණය කරනු ඇත. එම සෙනසුරාදාවන් මෙසේය. නොවැම්බර් 18 වෙනි ලබන සෙනසුරාදා, නොවැම්බර් 25 වෙනි සෙනසුරාදා, දෙසැම්බර් 2 වෙනි සෙනසුරාදා, දෙසැම්බර් 9 වෙනි සෙනසුරාදා, දෙසැම්බර් 16 වෙනි සෙනසුරාදා, යන සෙනසුරාදා දිනයන් වේ. මෙම දිනයන් හි දී, හාස්කම් යාච්ඤාවෙන් පසුව, ශුද්ධවූ පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයනේ දී දර්ශණ ඉටිපහන් දල්වන සැදැහැවතුන් සදහා මෙම අවස්ථාව උදාවේ.

 

දේව මාතාවන්ගේ මහා පුදුමයක් ලෙසින්, නොකඩවා පිච්ච මල් සුවද පැතිරෙන මෙම අසිරිමත් දේව මාතා ප්‍රතිමාව විශ්වාසිකයන් සදහා ප්‍රදර්ශණය කිරීමකට පෙර, එහි සේයාරුවක් ප්‍රදර්ශණය කරනු ලබන ප්‍රථම අවස්ථාව මෙය වන අතර, ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමන් විසින් අසිරිමත් දේව මාතා ප්‍රතිමාව ජනතාව සදහා ප්‍රදර්ශණය කිරීමට එකවර දින දෙකක් නියම කරනු ලැබූ ප්‍රථම අවස්ථාව මෙයයි.

 

අසිරිමත් දේව මාතා ප්‍රතිමාවේ මෙම සේයාරුව ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමන් විසින් ආශිර්වාද කර ඇත. එමනිසා මෙම අසිරිමත් ප්‍රතිමාවේ සේයාරුව හමුවේ ද විශ්වාසවත් සැදැහැවතුන්ට මරිය මවගෙන් ප්‍රාතිහාර්යන් රැසක් ලබා ගැනීමට මෙම කාලයේ දී හැකිවනු ඇතැයි අපි බලාපොරොත්තු වෙමු.

 

නිර්මල කන්‍ය මරියෝත්තමාවන් දර්ශණය වූ කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දී සෑම සෙනසුරාදාවකම සවස 6 ට පැවැත්වෙන හාස්කම් යාච්ඤාවට සහභාගි වන සැදැහැවතුන් ලබා ගන්නා අප්‍රමාණ ප්‍රාතිහාර්යයන් නිරන්තරයෙන් අප සිද්ධස්ථානයට වාර්තා වන අතර, ඒවා ලේඛණ ගත කිරීමට, ඒ සදහාම වෙනම නිලධාරියකු ද පත්කර ඇති අතර නොවැම්බර් 18 වෙනි සෙනසුරාදා සිට දෙසැම්බර් 31 දක්වා කාලය තුල විශ්වාසවත් ජනතාව බොහෝ දීමනා නිර්මල මරිය තුමියගෙන් ලබාගනු ඇතැයි අපි බලාපොරොත්තු වන අතර ඒ පිළිබදව ජනතාවට තොරතුරු ගෙන ඒමට ද අපොස්තලික මාධ්‍ය ජාලයේ, සමාජ මාධ්‍ය අංශය සූදානමින් සිටියි.