පසුගිය ජූනි 29 වෙනි සෙනසුරාදා දින සවස සතර දිගින් සැදැහැවතුන් කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයට පැමිණ සිටියේ එදින සවස පැවැත්වූ හාස්කම් යාච්ඤාවට සහභාගි වීම සඳහායි.

 

සිරිත් පරිදි කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ, ශුද්ධවූ පේදුරු සහ පාවුළු අපොස්තුළු උයන තුලට රැස්වූ සැදැහැවතුන් මහත් ශ්‍රද්ධාවකින් යුතුව හාස්කම් යාච්ඤාවට සහභාගි වූ අතර, ඔවුන් සිය ඉල්ලීම් ලිවූ ලිපි ඔසවාගෙන නිර්මල කන්‍ය මරිය මාතාවන් වූ කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ ප්‍රතිමාව ඉදිරියේ කන්නලවු කලහ. දයාබර කන්‍ය මරිය මාතාවන්ගේ මහත් පිහිට අත්කර දෙන මෙම හාස්කම් යාච්ඤාව සෑම සෙනසුරාදාවකම සවස 5 ට කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දී පැවැත්වේ.

 

නිර්මල කන්‍ය මරිය මාතා ප්‍රතිමාව ඉදිරියේ ඔසවනු ලැබූ තම ලිපිය හාස්කම් යාච්ඤාව අවසානයේ දී එම ප්‍රතිමාව පාමුළ රතු පෙට්ටිය තුලට දැමීම සාමාන්‍ය සිරිත වූව ද, හාස්කම් යාච්ඤාව අවසානයේ දී නිවේදනය කරනු ලැබුවේ, රතු පෙට්ටිය තුලට ලිපි දැමීම සඳහා එදින විශේෂ අවස්ථාවක් සැදැහැවතුන්ට හිමිවන බවයි.

 

එනම්, දර්ශණ දෙව්මැඳුර ඇතුලටම ගොස්, ප්‍රධාන පූජාසනයට ඉහළින් ස්ථාපිත කර ඇති දෙව් මවු ප්‍රතිමාව පාමුළ රතු පෙට්ටිය තුලට තම ලිපිය දැමීමට එදින විශේෂ අවස්ථාවක් හිමි වන බවයි. රැස්ව සිටි සියළුම සැදැහැවතුන්ට මෙම නිවේදනය මහත් ප්‍රීතිය ගෙන දෙන්නක් විය.

 

කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ පිහිටා ඇති දර්ශණ දෙව්මැඳුර අතිශයින්ම විශේෂිත පූජනීය දෙව්මැඳුරකි. ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මේ තුල දර්ශණය වී ඇති අතර, උන්වහන්සේ දර්ශණය වී පත්කල ලොව දෙවන අපොස්තුළුතුමා පත්කරනු ලැබුවේ මෙම දර්ශණ දෙව්මැඳුර තුල දීය. එම අවස්ථාවේ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වැඩ සිටි සළුව, මෙම දර්ශණ දෙව්මැඳුරේ ප්‍රධාන පූජාසනයට යටින් ආරක්ෂිත වීදුරු ආවරණයක් තුල තැන්පත් කර ඇත. නිර්මල කන්‍ය මරිය මාතාවෝ මෙම දර්ශණ දෙව්මැඳුර තුල විසිතුන් වතාවක් ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමන් ඉදිරියේ දර්ශණය වී ඇති අතර, එම දර්ශණ විසිතුන අතරින් දස අට වන දර්ශණය විශේෂිත වේ. එනම් නිර්මල කන්‍ය මරිය මාතාවෝ ජේසු බිළිඳුන් සිය වම් හස්තයේ රැගෙන ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමන් ඉදිරියේ දර්ශණය වීමයි. මෙය සිදු වූයේ දැනට වසර හතලිස් දෙකකට පෙර, එනම් 1977 ජූලි 27 වෙනි දිනයි. මෙම අවස්ථාව විදහා දැක්වෙන දෙව් මවු ප්‍රතිමාව දර්ශණ දෙව්මැඳුරේ ප්‍රධාන පූජාසනයට ඉහළින්, දර්ශණය සිදුවූ ස්ථානයේ ස්ථාපිත කර ඇත.

 

මෙම අති පාරිශුද්ධ දර්ශණ දෙව්මැඳුර විවෘත කරනු ලබන්නේ ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා දර්ශණ දෙව්මැඳුර තුල දිව්‍ය පූජාව ඔප්පු කරනු ලබන අවස්ථාවල දී හෝ උන්වහන්සේ විසින් විශේෂයෙන් නියම කරනු ලබන අවස්ථාවල දී පමණකි.

 

මෙම 2019 වසරේ ජනවාරි 5 වෙනි සෙනසුරාදා මෙවැනි විශේෂ අවස්ථාවක් සැදැහැවතුන්ට හිමි වූ අතර, එදින ද හාස්කම් යාච්ඤාව අවසානයේ දර්ශණ දෙව්මැඳුර ඇතුලට ගොස් රතු පෙට්ටිය තුලට ලිපි දැමීමට සැදැහැවතුන්ට වාසනාව හිමි විය. නැවතත් පසුගිය ජූනි 29 වෙනි සෙනසුරාදා ද මෙම වාසනාව ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමන් වෙතින් සැදැහැවතුන්ට හිමි විය.

 

සෙනසුරාදා සවස හාස්කම් යාච්ඤාවට සහභාගි වීම සඳහා පැමිණ සිටින සැදැහැවතුන්ට මෙම අවස්ථාව හිමිවන්නේ, කලින් කිසිදු දැනුම් දීමකින් තොරව, හදිසියේ ම වීම විශේෂත්වයකි.

 

දර්ශණ දෙව්මැඳුර තුලට පිවිසීමේ අවස්ථාවක් නැවතත් ලැබෙන්නේ කවදාට දැ යි සැදැහැවතුන් මහත් බලාපොරොත්තු වෙන් පසුවෙති.

 

පසුගිය ජූනි 29 වෙනි සෙනසුරාදා දින දර්ශණ දෙව්මැඳුරට ඇතුළු වීමට සැදැහැවතුන් ලද අවස්ථාවේ, එහි පිවිසි සැදැහැවතුන් යාච්ඤාවේ යෙදී සිටි අයුරු මෙම ඡායාරූප මගින් ඔබට දැක ගත හැකියි