වසරක් ගෙවී යයි. අළුත් වසරක් උදා වෙයි. 2013 වසර, අපගේ පරණ අවුරුද්ද බවට පත්වෙමින්, 2014 අපගේ අළුත් අවුරුද්ද ලෙසින් අප හමුවට ක්‍රමයෙන් ලඟා වෙමින් පවතියි.

 

අපගේ හදවත් මරිය මවු තුමිය මගින් ජේසු තුමන් වෙත ඔසවාලමින්, උදාවන 2014 නව වසර තුල අපට අවශ්‍ය ජේසු තුමන්ගේ ප්‍රේමයත්, නිර්මල මරිය තුමියගේ ආරක්ෂාවත් ප්‍රාර්ථනා කරමින්, නව අවුරුදු දිව්‍ය පූජාව දෙසැම්බර් 31 වෙනි දින, රාත්‍රී 11.30 ට, ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දී ආරම්භ වේ.

 

දෙසැම්බර් 31 වෙනි දින අළුත් අවුරුදු මධ්‍යම රාත්‍රී දිව්‍ය පූජාව අවසානයේ ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමා රැස්ව සිටින සියළුම බැතිමතුන් වෙත උන්වහන්සේගේ නව අවුරුදු අපොස්තලික ආශිර්වාදය දානය කරන සේක.

 

නව අවුරුදු දිව්‍ය පූජාවෙන් පසුව ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් නව වසරේ ප්‍රථම පොදු හමුව ආරම්භ වන අතර, ප්‍රථමයෙන්ම උන්වහන්සේ බැතිමතුන් අත ඇති නව අවුරුදු ඉටිපහන් ආශිර්වාද කරනු ඇත.

 

බැතිමතුන්ට ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමන් වෙත පැමිණ පුද්ගලීකවම උන්වහන්සේගේ ආශිර්වාදය ලබාගැනීමට ද සියළු කටයුතු සූදානම් කර ඇති බව අපොස්තලික දේව මෙහෙයන් සංවිධායක කාර්‍යාලය මගින් නිවේදනය කර ඇත.

 

2013 වසර ආරම්භ කරමින් ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා ඉටිපහන් ආසිරි ගැන්වූ ආකාරය ඉහළ ඡායාරූපයෙන් ද, කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේදී බැතිමතුන් ඊට බැතියෙන් සහභාගි වූ අයුරු පහත ඡායාරූප වලින් ද ඔබට දැකගත හැකියි