පසුගියදා (2019 පෙබ්‍රවාරි 2) මෙලොව සිය දිවි මගේ 62 වන ජන්ම දිනය සැමරනු ලැබූ ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා, සිය ජන්ම දිනය වෙනුවෙන් සැකසූ දිවා භෝජන සංග්‍රහය පිරිනමනු ලැබුවේ, හුදකලාව දිවි ගෙවන වයෝවෘද්ධ මවුපියන් රැසක් ජීවත්වන පානදුර, පින්වත්තේ, ආලෝකා වැඩිහිටි නිවාසයටයි.

 

දරුවන් විසින් ගෙවලින් පිටමං කර දමා දැන් පාළුව හුදකලාවේ ජීවත්වන මේ අසරණ මහළු දෙමාපියන් ඉදිරියේ තම 62 වන ජන්ම දින කේක් එක, ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමන් විසින් කපනු ලැබුවේ, ප්‍රීතිමත් උපන් දිනයකට ගැයෙන ඔවුනගේ ගී හඩත්, අත් පොලසන් හඩත් මධ්‍යයේය.

 

සිය දරුවෙකුගේ හෝ මුණුබුරු මිණිබිරියකගේවත් උපන් දිනයක් දැකගන්නට තරම් අවස්ථාවක් නොලැබ මරණයේ පැමිණීම පමණක් බලා සිටින මේ වයෝවෘද්ධ මවුපියන් සොයාගෙන පැමිණි ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමන් සිය ජන්ම දිනය වෙනුවෙන් කැපූ කෙක් එක, 80 ක් පමණ වූ වයෝවෘද්ධ මවුපියන් වෙත බෙදාදුන් අවස්ථාවේ ඔවුන්ගේ දෑස් සතුටු කදුළින් පිරී තිබුණි. ඔවුන් සියල්ලෝම විවිධ උපන් දින සුභ ප්‍රාර්ථනාවන් ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමන් වෙත ප්‍රකාශ කරනු ලැබුවේ හදවතින්මයි.

 

ආලෝකා වැඩිහිටි නිවාසයේ කෑම ශාලාව, මේ අසරණ මවුපියන්, ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමන් වෙනුවෙන් ඔවුන්ට හැකි අයුරින් සැරසිලි කර සූදානම් කර තිබුන ආකාරය ද විශේෂයෙන් පැසසුම් කල යුතු වන්නේ, ඔවුන් සියල්ලෝම විවිධ වූ ශාරීරික ආබාධයන් දරාගෙන ඒ සියල්ලක් සූදානම් කර තිබූ නිසාවෙනි.

 

ඡායාරූප මගින් ඔබට දැකගත හැකිවනුයේ, වයෝවෘද්ධ මවුපියන්ගේ අත්පොළසන් හඩ සහ ගී හඩ මධ්‍යයේ ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා සිය උපන් දින කේක් එක කපනු ලැබූ අන්දමයි