නිර්මල කුමරි මරිය මාතාවන්ගේ මහා හාස්කම් දවසින් දවස වාර්තා වන අති පූජනීය පිං බිමක් වූ කටුනායක මහා හාස්කම් සිද්ධස්ථානයේ අභිනවයෙන් ඉදිකරනු ලැබූ දර්ශණීය දර්ශණ දේව මන්දීරයේ ඉදිරිපසින් දිව යන මීගමුව – කොළඹ මහා මාර්ගය අද්දර, දර්ශණ දේව මන්දීරය ඉහළින් දෙව් මවුන්ගේ ජීවමාන ප්‍රමාණයේ ප්‍රතිමාව ස්ථාපිත කිරීම අද (2017 ඔක්තෝබර් 15 වෙනි ඉරුදින) උදේ සිදු විය. (මෙහි ඡායාරූප බලන්න)

 

මෙම ප්‍රතිමාව 2016 පෙබ්‍රවාර් 7 වෙනි දින ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමාණන්ගේ ශුද්ධවූ සුරතින් ආශිර්වාද කරනු ලැබූ සේක.