අපොස්තුළුවරය සඳහා යමෙකුව මෙලොවින් තෝරාගනු ලබන්නේ ද, යමෙකුට අපොස්තුළුවරය දානය කරනු ලබන්නේ ද ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ විසිනි. උන්වහන්සේ ජීවතුන් අතර සිටියදී ම මෙය සිදු වී ඇති අතර, උන්වහන්සේගේ ස්වර්ගාරෝහණයෙන් පසුව දැනට දෙවරක් මෙය සිදුවී ඇත.

 

ස්වර්ගාරෝහණයෙන් පසුව සිරියාවේ දමස්කස් හිදී ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මෙලොවට දර්ශණය වී තෝරා ගනු ලැබුවේ ශුද්ධෝත්තම පාවුළු අපොස්තුළුතුමාවයි. එයින් ද අවුරුදු දෙදහසකට පසුව මේ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේම ශ්‍රී ලංකාවේ කටුනායක දී මෙලොවට දර්ශණය වී තෝරාගනු ලැබුවේ ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළු තුමාවයි.

 

ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ විසින් ශුද්ධෝත්තම පාවුළු අපොස්තුළුතුමන්ව මෙලොවට පත්කරත් දී මෙන් නොව අවුරුදු දෙදහසකටත් වඩා වැඩි කාලයකට පෙර ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ලොවට දේශණා කරනු ලැබුවා වූ දහම තුල ජීවත්වන ජනතාව කැඩී බිඳී විවිධ කොටස් වලට වෙන්වී ඇති කාලයක 1975 පෙබ්‍රවාරි මස සත් වෙනිදාට හිරු පායා ආවේ ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු තුමාණන්ට අපොස්තුළුවරය සඳහා ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට මුහුන දීමට සූදානම් කරමිනි.

 

එදා ඒ 1975 පෙබ්‍රවාරි 7 වෙනි දින සවස ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශ්‍රී හස්තයෙන්ම අපොස්තුළුවරය ලබා, වසර 41 ක් සම්පූර්ණ වූ මෙදා 2016 පෙබ්‍රවාරි 7 වෙනි දින සවස කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ, දර්ශණ භූමියේ දී ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළු තුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පවත්වනු ලැබූ සන්ධ්‍යා මෙහෙය අවසානයේ දී අපොස්තුළු තුමෙකු විසින්ම දානය කල හැකි අපොස්තලික ආශිර්වාදය ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළු තුමා මෙසේ රැස්ව සිටි සැදැහැවතුන් මත දානය කල සේක.

 

sn186_02

 

sn186_03

 

sn186_04

 

sn186_05

 

sn186_06

 

sn186_07

 

sn186_08