අපොස්තලික මාධ්‍ය ජාලයට අනුබද්ධ අපොස්තලික රූපවාහිනී සේවයේ නව චිත්‍රාගාරය සඳහා ලොව ඉතාමත් දියුණු එච් ඩී තාක්ෂණික උපකරණ පසුගියදා ලබා ගන්නා ලදී. අපොස්තලික මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සශික විශාන් මහතා මෙම කටයුතු සඳහා 2014 ජූනි 13 වෙනි සිකුරාදා ඇමරිකාව බලා පිටත්ව ගිය අතර, ඔහු ආපසු ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණියේ ජූනි 22 වෙනි ඉරුදිනයේයි.

 

මෙම උපකරණ අපොස්තලික රූපවාහිනී සේවයේ නව චිත්‍රාගාරයේ සිදු කෙරෙන ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළු තුමන්ගේ සජීවි පටිගත කිරීම් සඳහා යොදා ගැනෙනු ඇත.

 

මිළදී ගනු ලැබූ නවීනතම කැමරාව අපොස්තලික මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සශික විශාන් මහතා ඇමරිකාවේදී පරීක්ෂා කර බැලූ අවස්ථාව ජායාරූප මගින් මෙහි ඔබට දැකගත හැකියි.