කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ මහා හාස්කම් සිද්ධස්ථානයෙන් නිරන්තරව අසන්නට ලැබෙන මරිය මවගේ දීමනාවන් පිළිබද පුවත් අතරට මෙවර අළුතින්ම එක්වන්නේ තරමක් අමුතු කතාවකි. වසර හතලිස් හතරක් පුරාවටම මේ ආකාරයේ හාස්කම් පුවතක් වාර්තා වූ ප්‍රථම අවස්ථාව මෙයයි.

 

සිය එකම දරුවාගේ කටයුතු ද අමතක කර දමා වීඩියෝ සෙල්ලම් කිරීමට ‛ඇබ්බැහි’ වී සිටි තම තරුණ බිරිද එයින් මුදවා ගැනීම සදහා තරුණ සැමියා පිහිට ඉල්ලා සිටියේ කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ මහා හාස්කම් සිද්ධස්ථානයේ සෙනසුරාදා සවසට පැවැත්වෙන, හාස්කම් යාච්ඤාවට සහභාගි වෙමිනි.

 

මහත් විශ්වාසයෙන් යුතුව සිය උත්සහය අතහැර නොදමා හාස්කම් යාච්ඤාව අවස්ථාවේ සිය ඉල්ලීම උඩට ඔසවා, රතු පෙට්ටියට ලිපි දමමින් සෙනසුරාදාවන් ගණනාවක්ම මේ තරුණ සැමියා දෙව් මවුන් වෙත යොමුකල තම දැවෙන ප්‍රශ්ණයට නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමියගේ පිහිට ද ඔහුට ලැබුනේ මහත් පුදුමාකාර ලෙසිනුයි.

 

ඔහුගේ සම්පූර්ණ කතාව කියවන්න මෙතනින් http://mariyahanda.org/blog-post/miracle-20181024