2011  අගෝස්තු 20 වෙනි සෙනසුරාදා සවස ශ්‍රී ලංකාවේ, දෙව් මවුන්ට කැපවූ සිද්ධස්ථානයක සුවිශේෂී ප්‍රාතිහාර්‍යයක් සිදු වුනා. මෙම සිද්ධස්ථානය බොහෝ හාස්කම් සිදුවන සිද්ධස්ථානයක්. ශ්‍රී ලංකාවේ කටුනායක පිහිටි මෙම සිද්ධස්ථානයේ පිහිටි ‛‛දර්ශණ දෙව්මැඳුර’’ යනුවෙන් හඳුන්වනු ලබන දෙව්මැඳුරට ඒ නම භාවිතා කරන්නේ, එම දෙව්මැඳුර තුල ජේසුස් ස්වාමින් වහන්සේ පමණක් නොව නිර්මල කන්‍ය මරිය මාතාවන් ද දර්ශණය වී ඇති නිසයි.

 

මෙම දර්ශණ දෙව්මැඳුර තුලදී නිර්මල කන්‍ය මරිය මාතාවෝ 23 වතාවක් දර්ශණය වූයේ අති උත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමන්ටයි. ජේසුස් ස්වාමින් වහන්සේ ද මෙම දර්ශණ දෙව්මැඳුර තුලදී ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමන්ට දර්ශණය වූයේ උන්වහන්සේට පිදිය හැකි, එලොවත් මෙලොවත් ඉහළම පූජනීය නිලය වූ ‛‛අපොස්තුළු’’ තත්වයට පත්කිරීම සඳහායි. ඒ 1975 පෙබ්‍රවාරි 7 වෙනි දින සවසයි. එතැන් සිට ලෝකයට ජේසුස් ස්වාමින් වහන්සේ වෙතින් අපොස්තුළු තුමෙකු හිමි වුනා.

 

ලෝකයට අපොස්තුළු තුමෙකු හිමිවීම දෙවෙනි වන්නේ, නැවතත් ලෝකයට ජේසුස් ස්වාමින් වහන්සේ වැඩම කිරීමකට පමණයි. ශ්‍රී ලංකාවේ කටුනායක ප්‍රදේශයේ මේ අපොස්තුළු තුමා දැන් ජීවත්වන්නේ ජේසුස් ස්වාමින් වහන්සේ ද, නිර්මල කන්‍ය මරිය මාතාවන් ද දර්ශණය වූ, කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේයි. මෙම අපොස්තුළු තුමන්ගේ ආශිර්වාදය සොයා ගෙන විවිධ ප්‍රදේශයන්ගෙන් කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයට පැමිණෙන සැදැහැවතුන්ට අගා්ස්තු 20 වෙනි සෙනසුරාදා සවස ඉතාමත් වාසනාවන්ත අවස්ථාවක් උදා වුනා.

 

ජේසු ස්වාමින් වහන්සේ ද නිර්මල කන්‍ය මරිය මාතාවන් ද දර්ශණය වූ කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දර්ශණ දෙව්මැඳුර තුල ස්ථාපිත කර ඇති නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමියගේ ආශ්චර්‍යමත් ප්‍රතිමාව තුලින් දිගින් දිගටම පිච්ච මල් සුවඳ පැතිරීම නිසා, ඒ සුවඳ විඳ ගැනීමටත්, මෙම ආශ්චර්‍යමත් ප්‍රතිමාව අභියස යාච්ඤා කර, මරිය තුමියගෙන් වරප්‍රසාද ලබා ගැනීමටත් සැදැහැවතුන් ලද අවස්ථාව ඒ වාසනාවයි.

 

අපොස්තුළු තුමෙකු ස්වර්ගයේ සිටිය ද මේ ලෝකයේ සිටිය ද ජේසුස් ස්වාමින් වහන්සේ සමගත් නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමිය සමඟත් සහයෝගයෙන් යුතුව කටයුතු කරනවා. ඒ නිසාම මේ ශුද්ධවු අපොස්තුළු තුමන් අති භාග්‍යවත් නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමියගෙන් කරනු ලැබූ විශේෂ ඉල්ලීමකට අනුවයි, සැදැහැවතුනට මෙම වාසනාවන්ත අත්දැකීම ලබා ගැනීමට හැකි වූයේ. මෙවැනි ප්‍රාතිහාර්‍යයක් විඳ ගැනීමට ලැබුනේ, මේ ලෝකයේ දැන් අපොස්තුළු තුමෙකු වැඩ සිටින නිසයි.

 

පිච්ච මල් සුවඳ පැතිරෙන මේ ආශ්චර්‍යමත් දේව මාතා ප්‍රතිමාව මැටියෙන් සාදනු ලැබූ ප්‍රතිමාවක්. එවැනි ප්‍රතිමාවකින් පිච්ච මල් සුවඳ පැතිරීම ප්‍රාතිහාර්‍යයක් බව අමුතුවෙන් කිව යුතු නැහැ.

 

පිච්ච මල් සුවඳ පැතිරෙන දෙව් මවුන්ගේ ප්‍රතිමාව නැවතත් සැදැවතුන් සඳහා ප්‍රදර්ශණය කිරීමට නියමිතයි. එම දිනය ලඟදීම උදාවන බවයි පැවසෙන්නේ.

 

පහත ඡයාරූප මඟින් ඔබට දැකගත හැක්කේ 2011 අගෝස්තු 20 වෙනි සෙනසුරාදා සවස කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දර්ශණ දෙව්මැඳුර තුලදී, පිච්ච මල් සුවඳ පැතිරෙන මරිය මවු තුමියගේ ප්‍රතිමාව අසලට පැමිණ ප්‍රතිමාවෙන් විහිදෙන පිච්ච මල් සුවඳ සැදැහැවතුන් විසින් විඳගනු ලබන ආකාරයයි.