‛‛අප දයාබර  කුමරි මරිය වහන්සේගේ, ගෞරවය හා මහිමය පිණිසද, අපට පිහිට උපකාර ලබා ගැනීම පිණිසද පිදෙන මෙම නුවාන මෙහෙය අවස්ථාවේ, පළමු කොට අපගේ ස්තූතිය හිමි විය යුත්තේ, අපගේ දයාබර ජේසුස් ස්වාමීන් වහන්සේටයි. උන්වහන්සේ මෙලොව පැමිණීමේදී උන්වහන්සේට මව් කුසය තුලම සෙවනක් වූ, ඇගේ කිරෙන් පෝෂණය වූ, ඒ සුදෝ සුදු කන්‍ය මරිය වහන්සේව, තම ශුද්ධවු මරණයට ඔන්න මෙන්න කියලා තියෙත්දී අපේම මෑණියන් කොට අපට භාර දුන්නා. මේ මෑණියෝ දැන් අපට අයිතියි, මරිය තුමී දැන් අපෙයි. එතුමියව අපට දුන්නේ ජේසුස් ස්වාමින් වහන්සේයි. මෙතරම් මහත් බලසම්පන්න, මෙතරම් මහත් වරප්‍රසාදදායක නිධානයක් අපට දුන්නාවූ ජේසුස් ස්වාමින්වහන්සේට අපගේ ස්තූතිය, මේ සන්ධ්‍යාවේ නොඅඩුවම හිමි වෙනවා.’’

 

අති උත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශූද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමා මෙම වදන් ප්‍රකාශ කරනු ලැබුවේ 2003 පෙබ්‍රවාරි 1 වෙනි සෙනසුරාදා සවස කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේදී පවත්වනු ලැබූ මංගල්‍ය සන්ධ්‍යා මහා නුවාන මෙහෙයේ දේශණයේදීයි. නිර්මල කන්‍ය මරිය වහන්සේ ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමන්ට දර්ශණය වීමට ආරම්භ කර වසර 28 ක් සම්පූර්ණවීම නිමිත්තෙන් එදින පැවැත්වුන මංගල මහා සන්ධ්‍යා මෙහෙයේ දේශණය පවත්වමින් එදා උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කල වදන් අදටත් වලංගුයි, හෙටටත් වලංගුයි.

 

අපොස්තුළු තුමෙකුගේ වචන සදහටම වලංගුයි. එවැනි වදන් සදහටම අපගේ ජීවිතවලට බලපානු ලබනවා. ශුද්ධවු පේදුරු අපොස්තුළු තුමා, ශුද්ධවු පාවුළු අපොස්තුළු තුමා වැනි අපොස්තුළු තුමන්ලාගේ ලිපිවල සඳහන් උන්වහන්සේලාගේ වචන ද, උන්වහන්සේලා විසින් ප්‍රකාශ කරනු ලැබූ දේශණ සටහන්වලට ද, අදත් අපි සවන් යොමු කරන්නේ ඒ නිසයි.

 

ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් ස්වාමින් වහන්සේ වෙතින්ම අපොස්තුළුවරයට ඔසවනු ලැබූ අති උත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමා යනු, අපොස්තුළු තුමෙකි. අප ජීවත්වන මෙම කාල සීමාවේ දී අප අතර තවමත් ජීවත්වන මෙම අපොස්තුළු තුමා, මේ වන විට 23 වතාවක්ම නිර්මල කන්‍ය මරිය වහන්සේව දැක ගැනීමටත්, එතුමියගෙන් විවිධ පණිවිඩ ලබා ගැනීමටත් වාසනාව ලබා ඇත.

 

අති උත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමා 2011 ජූනි 4 වෙනි දිනට යෙදුන පළමුවන සෙනසුරාදා සවස කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දර්ශණ දෙව්මැඳුරේදී නිර්මල කන්‍ය මරිය තුමියට ගෞරවය හා මහිමය පිණිසද, රැස්ව සිටින සැදැහැවතුනට පිහිට උපකාර ලබා ගැනීම පිණිසද පවත්වනු ලැබූ සන්ධ්‍යා නුවාන මෙහෙයට සහභාගිවීම සඳහා විවිධ ප්‍රදේශවලින් පැමිණ සිටි සැදැහැවතුන් එම සන්ධ්‍යා මෙහෙයට දැඩි භක්තියකින් යුතුව සහභාගිවූ අතර, ශුද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමා රෝගීන් ආශි්වාද කරනු ලැබූ අතර, අනතුරුව දිව්‍ය සත්ප්‍රසාද ආශිර්වාදය ද දානය කල සේක.

 

අති උත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු ශූද්ධෝත්තම අපොස්තලික පියතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2011 ජූනි 4 වෙනි දින කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ දර්ශණ දෙව්මැඳුර තුලදී පවත්වනු ලැබූ සන්ධ්‍යා නුවාන මෙහෙයේ විවිධ අවස්ථාවන් දැක්වෙන ඡායාරූප කීපයක්