ඔබ කෙලෙසෙන්නේ කටට ඇතුල් වන දෙයින් නොව, කටින් පිටවන දෙයින් – ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමා ප්‍රකාශ කරයි

2017 නව අවුරුදු ආසිරි මංගල දිව්‍ය පූජා මෙහෙයේදී, නව වසරේ ප්‍රථම ආහාරය ලෙසින්, ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමන්ගේ ශුද්ධවූ සුරතින්, දිව්‍ය සත්ප්‍රසාද වහන්සේ ලබා ගැනීමට ද සැදැහැවත් ජනතාව පෙල ගැසුනේ, ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමන්ගේ හස්තයෙන් සිය දිව මත තැන්පත් කරනු ලබන පූපය, ජීවමාන ආහාරයක් මෙන්ම දිව්‍යමය ඖෂධයක් බවටද සැදැහැවතුන් ම ලබා ඇති අපමණ අත්දැකීම් නිසයි. එදින දිව්‍ය පූජා දේශණයේ දී…

ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දර්ශණය වී පත්කරනු ලැබූ ලොව දෙවන අපොස්තුළුතුමන්ගේ උපන්දින දා බැතිමතුන් මල් පොකුරු පිළිගන්වයි

අද නැවතත් අපොස්තුළුතුමෙකු මේ ලෝකය තුල ජීවත් වන කාලයක දී ජීවත්වීමේ අවස්ථාව අපට ලැබී ඇත. ඒ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් ස්වාමින් වහන්සේ නැවතත් මේ ලෝකයට දර්ශණය වී අපොස්තුළුතුමෙකු පත්කර ඇති නිසයි. ඒ අපොස්තුළුතුමා, ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තුළුතුමාණෝයි. මේ ලෝකය තුල උන්වහන්සේ වැඩ සිටින්නේ, ශ්‍රී ලංකාවේ කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානයේ යි.   ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් ස්වාමින් වහන්සේ මේ…